TAŞBASMA ya da TAŞBASMASI

TAŞBASMA ya da TAŞBASMASI
LİTOGRAFYA
TAŞEMEN, taşemengiller familyasından, ilkel omurgalı (Petromy-zon). Taşemenleri içine alan yuvar-lakağızlılar, kimi sınıflandırmacılara göre balıkların bir’altsınıfı, kimilerine göreyse omurgalıların en ilkellerini kapsayan ayrı bir sınıftır. Taşemen, uzun vücutlu, baş ve gövde bölüm-
Suat Taşer
leri birbirinden belirgin olarak ayrılmayan, suda yaşayan bir hayvandır. Derisi pulsuz ve yapışkandır. Ağzı emmeye elverişli bir biçimde, yuvarlak ve çenesizdir. İskeleti kıkırdaktandır. Yüzgeçleri körelmiştir. Her iki yarıkürenin ılık denizlerinde yaşayan hayvanlarda dışasalak olarak bulunur. Kurtçukları 1-5 yılda olgunlaşır; erginlerinden farklı olarak organik artıklar ve planktonlarla beslenir, tatlı sularda yaşarlar.
TAŞER, Suat (1919 İstanbul – 1982 İzmir), şair, yazar. Orta ve yükseköğrenimini Ankara Devlet Kon-servatuvarı’nda tamamladı (1945). Uzun yıllar Ankara Devlet Tiyatroları’nda sahneye çıktı, rejisörlük yaptı. Servet-i Fünun – Uyanış, Varlık, Yürüyüş, Pınar, Adımlar, Yığın, Fikirler, Kaynak, Yeni Sanat, Seçilmiş Hikâyeler, Dost, Ataç ve Yedİtepe dergilerinde (1938-1970) yazdı. Şiirlerinde toplumsal konulara ağırlık verdi. Yergi havası taşıyan şiirler de yazdı. Yapıtları: Şiir: “Bir” (1942), “1943” (1943, Fethi Giray ile birlikte), “Hürriyet” (Ö.F. Toprak ile birlikte, 1945), “Merhaba” (1952), “Haraç Mezat” (1954), “İkinci Kurtuluş”
(1960), “Hayret Beyin Serüveni” (1968), “Evrende Ellerimiz1′ (1970). Oyun, Tiyatro: “Tiyatro Meseleleri” (1953), “Bir Dünya ki…” (1956), “Aşk ve Barış” (oyun, 1961), “Deli Dum-rul” (destan-oyun, 1962). İnceleme: “Örneklerle Konuşma Eğitimi” (1980).
TAŞINIM -* ISININ YAYILMASI
TAŞKENT, Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin merkezi. Ülkenin kuzeydoğusunda, Siriderya’ nın doğudaki küçük bir kolu üzerindedir. Doğu Türkistan’ın başlıca ticaret ve endüstri merkezlerinden biridir. Başlıca kuruluşlar şunlardır; ta-, rım ve maden makineleri, dokumacılık, elektrik araç ve gereçleri, kimya, seramik ve diğer küçük endüstriler. Özbekistan’ın kültür merkezi olan kentte üniversite ve diğer yükseköğrenim kurumlan vardır. 7. yüzyılda kurulmuş olan tarihsel Taşkent, 8. yüzyılda Arapların, 13. yüzyılda Timur İmparatorluğu’nun ege-
menliğir yası’nın kent, de lan Ö merkezi Sovyet! ği’nin eı
TAŞKIF
bir yıllıl (Saxifrs
man, sc de kay< arasınd; ya da açar. Et ğın oluş olarak ’ lanması
TAŞKÖ
TAŞKÖ
ilçe ve t ba. İlçeı zeyi da ve çeltil nop’a t muştur. 5 gözlü mü 2.2i merkez
TAŞLAI
TAŞLIC
van şai olarak İ birlikte ğa kadi bulundı ri’ne ka Hicaz’a rın, 16. duygulc dede e İran mc göstere leri Yal Paşa il< öldürül« yazdığı van”ındi “Gülşen silmiş c ü Geda duğu “I-yapıtlar ŞAH Ü TAŞLIÇ bu ilçet
2048
GK 10 F:
menliğine girdi.. 1865’te Çarlık Rus-yası’nın egemenliğine giren Taşkent, devrimden sonra da yeni kurulan Özbekistan Cumhuriyeti’nin merkezi oldu. 1.986.000 nüfusuyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli-ği’nin en büyük kentlerinden bîridir.
TAŞKIRANOTU, taşkırangillerden, bir yıllık otsu bitki, taşkırançiçeği (Saxifraga). Kuzey yarıkürenin ılı-man.soğuk ve yüksekçe bölgelerinde kaya çatlaklarında ya da taşlar arasında yetişir. Beyaz, sarı, mor ya da pembemsi küçük çiçekler açar. Etli yaprakları yere yakın bir yığın oluşturur. Bazı türleri süs bitkisi olarak yetiştirilir. Saplarının parçalanmasıyla ürer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.