Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

TASARRUF

TA SA R R U F, Alm. Verfügung (-sgewalt), Nutzniessung
(f);Besitz (m). Fr. Disposition; possession, propri­
été (f). İng. Disposai, possession. Herhangi bir şeyi
dilediği şekilde kullanma hakkı. Kullanım yetkisi. Para
veya başka bir nesneyi hesaplı harcama, dikkatle kullanma.
Biriktirilmiş para, para biriktirmek. Bir sanatı
tam yetki ile icra etme.
Bir hakka doğrudan doğruya tesir eden muamele
(Tasarruf işlemi)’dir. Bu işlemle bir hak, devredilir,
sınırlanır veya bir külfete sokulur. Çoğunlukla bir borcun
ifâsı için yapılır. Satış işleminde, mülkiyetin devri
satıcının borcudur. Bu borcun yerine getirilmesi, bir
hakkın devri ile ilgili bir tasanuf işlemidir. İntifak hakkı
kurma ise, bir hakkı sınırlayan bir tasarruf
muamelesidir.
Tasarruf Ehliyeti: Tasarruf işlemlerini yapabilmeyi
ifade eder. Fiil ehliyetinin bir bölümü olup, onun içinde
yer alır.
Tasarruf Nisabı: Mahfuz hisseli mirasçı bırakarak ölen ve miras bırakan, ölüme bağlı bir tasarrufla, kendi
terekesi üzerinde dilediği tasarrufu yapamaz. Terekesinin
belli bir bölümü mahfuz hisseli mirasçıların olup, bu
hisselerin dışındaki ve murisin istediği gibi tasarrufta
bulunabileceği kısma, tasarruf nisabı denir. Bu nisabın
aşılması halinde, mahfuz hisseleri tecavüze uğrayan,
zarar gören mirasçılar tenkis isteğinde bulunurlar.
Tasarruf Yetkisi: Herhangi bir hak veya ilişkiye doğ­
rudan doğruya tesir edebilme iznidir. Tasarruf yetkisi
bulunmadan yapılan bir işlem, sonradan yetkinin kazanılması
ile geçerli olur. Mâlik olarak tasarruf yetkisine
sahip olunduğu gibi, temsilci sıfatiyle başkasına ait bir
mal üzerinde de tasarruf yetkisi kullanılabilir.
Tasarruf ehliyeti olan, tasarruf yetkisine sahip olmayabilir.
Borçlu hacizli malları üzerinde, alacaklıdan izin
almayan bir kişi, tasarruf yetkisine sahip olabilir.
Meselâ, mahdut ehliyetsiz, kendi mallarını azaltacak
işlem yapamaz; fakat, başkasının malı üzerinde temsilci
olarak tasarruf yetkisi kullanabilir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.