TASARI

TA SA R I (T ek lif), Alm. Entwurf, Antrag (m). Fr.
Projet (m), ébauche (1). İng. Project, bili. Tetkik veya
kabul edilmek için bir şey sunma. Arz etme, bildirme.
Bir fikir bildirme (önerme). Tasan, bir kişi veya bazı
kişilerin yapmayı düşündükleri şey. Yapılması istenen
şeyin zihinde tasarlanması, şekillenmesi. Düşünülen,
tasarlanan şeyin yazılı şekli. Herhangi bir hukukî muamelenin,
o işlemi yapmaya yetkili kurul veya makama
arzedildiği şekil. Görüşülmesi ve oylanabilmesi mümkün
hale gelen ve hazırlanmış olan metin.
Herhangi bir hazırlık, bir tasarı sayılamaz. Belli
bazı hazırlıklardan sonra bir tasarının varlığından bahsedilebilir.
Uygulamada, Türkiye Büyük Millet Meclisine,
hükümet tarafından hazırlanarak, oylamaya ve
görüşmeye hazır bir şekilde sunulan metine Kanun
Tasansı denir. Herhangi bir konuda bir milletvekili
veya bazı milletvekillerince Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunjılan metne ise Kanun Teklifi (veya Teklif)
denir. 1982 Anayasasının 88. Maddesi “Kanun Teklifi
Vermeye Bakanlar Kurulu ve Milletvekilleri yetkilidir.
Kanun tasarı ve tekliflerinin, Türkiye Büyük Millet
Meclisinde görüşülme, usûl ve esasları iç tüzükle
düzenlenir” diyerek iç tüzüğe göre gereken inceleme ve
görüşmelerin komisyon ve genelkurulda yapılış şekline
işaret etmiştir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)