Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Tarihi

Bilinen en eski tarihi M.S. 800 yıllarında Vikingler
zam anıdır. F akat günüm üzde A vrupa m üzelerinde
bulunan en eski tarihi eşyalar burada yapılan kazılarda
elde edilmiştir. 9-11. asırlarda burada bulunan Vikingler
ilk D anim arka Krallığını kurm uşlardır. D anim arka
tarihinde İngiltere ile yaptığı sürekli savaşlar önem li yer
tutar. D anim arka Krallığının İngiltere’ye yaptığı m ütemâdi
akınlar neticesinde 1013 senesinde İngiltere’yi ele ge­
çirmişlerdir. İngiltere ile birlikte Norveçi de D an
im ark a ile birleştirerek büyük bir krallık k urm uş­
lardır. 1042 senesinde çıkan karışıklıklarda İngiltere
bağımsızlığını kazanm ıştır. 1397’de iç karışıklıklarda
Norveçle birlikte İsveç de D anim arka’ya bağlandı.
Y apılan sav aşlar so n u n d a I645’de D an im ark a
bugünkü durum unu aldı. 1848’de yapılan değişiklikle
meşrutî bir idare kabul edilmiştir. Birinci D ünya H arbinde
tarafsız kalan ülke İkinci D ünya H arbinde de
tarafsızlığını ilân etmesine rağm en, 9 Nisan 1940’da
A lm an orduları tarafından daha önce aralarında yapmış
oldukları saldırm azlık paktı hiçe sayılarak işgale
uğram ıştır. Bu işgale karşı hiç bir m ukavem ette bulunm
ayan D anim arka ordusunu kaldırıp, donanm asını
kendisi batırm ıştır. H erhangi bir savitşın olm adığı bu
işgal 1945 senesinde A lm anların yenilmesiyle sona
ermiştir. Birleşmiş M illetlerin kurucu üyeleri arasında
bulunan D anim arka, 1949’da N A T O ’ya katılm ıştır.

A vrupa Konseyi’nin de kurucu üyelerinden olup,
G rö n lan d ’m savunm ası için A m erika Birleşik Devletleri
ile bir anlaşm a yapm ış, ayrıca 1951’de İskandinav
ülkeleri arasında bir konsey kurarak işbirliğini arttırmıştır.
1960’da A E T ’ye dahil olm uştur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

KİPHOSURİDA

Karın bölütleri az çok bir bütün oluşturan, ayakları kıskaç biçiminde son bulan deniz eklembacaklıları takımı. ...