TAMLAMA

TAMLAMA, iki ya da daha çok sözcükten oluşan söz öbeği. Bir tamlamada anlamı belirlenen öğeye tamlanan, belirleyici öğeye ise tamlayan denir. Tamlama iki ya da daha çok addan oluşuyorsa ad tamlaması, tamlayan sıfat ise sıfat tamlaması denir. “Evin kapısı” ad, “güzel çocuk” sıfat tamlamasına örnektir.
TAMSAYI VE TAMSAYILAR KÜMESİ, doğal sayı İkilileriyle temsil edilebilen denklik sınıflarının her biri (tamsayı) ve doğal sayılarla bunların eksi işaretlilerinden oluşan sayılar kümesi (tamsayılar kümesi), m ve n birer doğal sayı olmak üzere, (m, n) bir tamsayıdır. Örneğin (4,3) = 1; (3,4) s -1; (3,3) s (4,4) s.. = 0 gibi. Tamsayılar kümesi rasyonel sayılar kümesinin kapsamında olan bir kümedir. Toplama ve çarpma işlemine göre kapalılık, birleşme ve değişme özelliği gösterir. Toplama işleminde 0, çarpma işleminde de
1, birim elemandır, a gibi bir tamsayının toplamada tersi -a, çarpmada 1/a’dır.