TAMIŞVAR

TAMIŞVAR

TAMIŞVAR, Romanya’da kent. Ba-nat kesiminde Timiş idare bölümünün merkezidir. Bega Suyu üzerindeki bu kent, adını güneyinden geçen ve Tuna’ya dökülen Timiş Çayı’ndan alır. Batı Romanya’nın başlıca ekonomi merkezi olan Tamışvar, aynı zamanda gelişmekte olan bir kültür ve sanat merkezidir. Kentin belli başlı yapıları arasında bugün müze olarak kullanılan Hunyadi Şatosu (1442) ve Katolik Kilisesi (1736-1773) sayılabilir. Adına tarih kayıtlarında ilk kez 1242 yılında rastlanan kent, 1552-1716 yılları arasında OsmanlIların elinde kaldı. 1718’ de Habsburgların topraklarına katıldı. 1919’da Sırbistan tarafından işgal edildikten sonra 1920’de Tria-non Antlaşması ile Romanya’ya katıldı.
TAMLAMA, iki ya da daha çok sözcükten oluşan söz öbeği. Bir tamlamada anlamı belirlenen öğeye tamlanan, belirleyici öğeye ise tamlayan denir. Tamlama iki ya da daha çok addan oluşuyorsa ad tamlaması, tamlayan sıfat ise sıfat tamlaması denir. “Evin kapısı” ad, “güzel çocuk” sıfat tamlamasına örnektir.
TAMSAYI VE TAMSAYILAR KÜMESİ, doğal sayı İkilileriyle temsil edilebilen denklik sınıflarının her biri (tamsayı) ve doğal sayılarla bunların eksi işaretlilerinden oluşan sayılar kümesi (tamsayılar kümesi), m ve n birer doğal sayı olmak üzere, (m, n) bir tamsayıdır. Örneğin (4,3) S 1; (3,4) s -1; (3,3) s (4,4) s…s 0 gibi. Tamsayılar kümesi rasyonel sayılar kümesinin kapsamında olan bir kümedir. Toplama ve çarpma işlemine göre kapalılık, birleşme ve değişme özelliği gösterir. Toplama işleminde 0, çarpma işleminde de
1, birim elemandır, a gibi bir tamsayının toplamada tersi -a, çarpmada 1/a’dır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*