TAMIŞVAR

TAMIŞVAR

TAMIŞVAR, Romanya’da kent. Ba-nat kesiminde Timiş idare bölümünün merkezidir. Bega Suyu üzerindeki bu kent, adını güneyinden geçen ve Tuna’ya dökülen Timiş Ça-yı’ndan alır. Batı Romanya’nın başlıca ekonomi merkezi olan Tamışvar, aynı zamanda gelişmekte olan bir kültür ve sanat merkezidir. Kentin belli başlı yapıları arasında bugün müze olarak kullanılan Hunyadi Şatosu (1442) ve Katolik Kilisesi (1736-1773) sayılabilir. Adına tarih kayıtlarında ilk kez 1242 yılında rastlanan kent, 1552-1716 yılları arasında OsmanlIların elinde kaldı. 1718’ de Habsburgların topraklarına katıldı. 1919’da Sırbistan tarafından işgal edildikten sonra 1920’de Tria-non Antlaşması ile Romanya’ya katıldı.