Tamiratla Gelen Tahribat!

Tamiratla Gelen Tahribat!1

İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi ve bunun 13 Kasim 2006’da ilanıyla başlayan hızlı bir “restorasyon süreci” hâlâ devam ediyor; daha doğrusu restorasyon firtınası… Hatta öyle ki bu firtına yalnız İstanbul’da değil, birçok şehrimizde de estirildi ve hâlen estiriliyor.

Kültür mirasına sahip çıkmak adına hem İstanbul’da hem de }’urdnıı muhtelif bölgelerinde özellikle Türk-islam eserleri üzerinde yapılan bazı tadilatlar sahici ve esaslı olmaktan çok göstermelik, “iş olsun” ve “alışverişte görünelim” kabilinden şeyler. Restorasyon işlerinin çok acemi ve amelmande ellere teslim edilmesi ise vahim neticeler ortaya çıkarabilecek bir sorumsuzluk örneği…
Bahsettiğimiz bu bilinçsiz teşebbü slerin İstanbul geneünde de örnek- lerini görmek mümkün. Fakat biz bu vahim neticelere Bur- sa’dan bir örnek verelim. Dünya Kültürel Varlıkları arasında yer alan ve Bursa’nın remzi olan “Yeşil Türbe”, tamiratın ardından geçtiğimiz yılın sonunda törenle açılmıştı. Yapılan çalışmanın “tamirattan çok tahribat” olduğu, fotoğrafından da anlaşılmakta.

Sultan Çelebi Mehmed’le birlikte kızı, kardeşleri ve ninesinin de kabirlerinin bulunduğu Yeşil Türbe içerisinde pencere üzerinde bulunan tamirat görmüş (!) kitabelerden birinde iki hadis-i şerif bulunuyor.

Mevzubahis hadis-i şeriflerden biri, “Ed-dâllü ale’l-hayri ke-fâilihî”, diğeriyse “El-Cennetü dâruT eshiyâi” olacaktı. Fakat mahir ustalar elinde ne “fail” kalmış ortada ne de “Cennet”…

İlk hadis-i şerifin meali, “Hayra delalet eden kimse, hayrı işleyen gibidir.”; İkincisinin meali ise, “Cennet, cömertlerin yurdudur.”. Her şey bir yana, Efendimizin ilk hadis-i şerifi aslında bu cinayete ortak olanlara bir müjde niteliğinde! Hayra delalet eden, hayrı işleyen gibiyse bu “şerre” delalet eden kim gibidir, akıbeti nicedir; kim bilir…

Merak ettiğimiz husus şurası: Bu restorasyon çalışmaları acaba nasıl bir denetim altında gerçekleşiyor ve çalışmaların “aslına uygunluğu” hiç mi kontrol edilmiyor?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.