TAMBURA

TAMBURA

TAMBURA, tezeneyle ya da yayla çalınan, metal telli, yuvarlak gövdeli, perdeli, uzun saplı halk sazlarının genel adı. Cura, bağlama, meydan sazı, çöğür, bozuk, bulgari vb. birer tambura çeşididir.
TAMBURİ CEMİL BEY (1871 İstan-bul-1916 İstanbul), besteci. Müiki-ye’de okudu. Hariciye Nezareti’nde memurluklarda bulundu. Tambur, kemençe, yaylı tambur, lavta ve vi-yolensel gibi sazları iyi derecede çalardı. Tamburda klasik icra biçimi yerine çok mızrap vuruşuyla özellik kazanan bir biçim getirdi. 60 taksim, 18 saz eseri ve 18 şarkıdan oluşan yapıtlarından taksimlerinin bir kısmı plağa alınmıştır. “Mahur Peşrev”, “Muhayyer Peşrev”, “Hicazkâr Peşrev”, “Muhayyer Saz Semaisi”, “Hicazkâr Saz Semaisi” ve “Suzidilâ-ra Saz Semaisi”, en ünlü yapıtlarıdır.