TAM YANSIMA ve TAM YANSIMALI PRİZMALAR

TAM YANSIMA ve TAM YANSIMALI PRİZMALAR

TAM YANSIMA ve TAM YANSIMALI PRİZMALAR, optik olarak daha yoğun bir ortamda, sınır açısından daha büyük bir açıyla gelen ışının, daha az yoğun olan ortama geçmesi yerine, yoğun ortamda kalacak biçimde iç yansıma yapması (tam yansıma) ve böyle yansıma yapan prizmalar. Tam yansımalı prizmalar optik aletlerde geniş bir uygulama alanına sahiptir. Işınların doğrultusunu değiştirmek, görüntüyü soldan sağa ya da sağdan sola çevirmek ya.da görüntüyü düzeltmek başlıca özellikleridir. Prizmalı dürbünlerde kullanılan tam yansımalı Porro prizması, kıran açısı 90° olan ve ışınları hipotenüs tarafından alıp iki yan yüzünden iç yansımalar yaptıktan sonra ilk doğrultuda yansıtan bir prizmadır. Bu prizma yalnızca bir yönde düzeltme yapar. Prizmalı dürbünün ikinci prizmasıyla da düzeltme tamamlanır.
TAMBUR, yay ya da mızrapla çalınan, uzun saplı, telli tahta çalgı. Tambur klasik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biridir. Tamburun boyu 135 cm.dir. Tekne denilen gövdesi ve uzun bir saptan oluşur.
Tambur 8 tellidir. Dört çift telden, iki çifti beyaz çelik, iki çifti de sarı pirinçtir. Sapında 48 tane kirişten bağ (perde) vardır. Tambur mızrapla ve kucakta çalınır. Dikine tutulup ke-mençe, keman, viyolonsel yayıyla çalınanına yaylı tambur denir.