TALK

TALK

TALK
bir doğruyla birleştirilir, öteki noktalardan da bu son çizilen doğruya paraleller çizilerek AB doğrusu beş eşit parçaya bölünür). Tales bağıntılarının bir uygulamasıdır. -»■ THA-LES
TALK, magnezyum bakımından zengin kayaçların ayrışmasından, özellikle sıcak suların etkisiyle değişmesinden meydana gelen bir silikat minerali. En çok ABD, SSCB. Fransa ve Japonya’da rastlanır. Genellikle serpantin, klorit şist, şist ve dolomitle birlikte ikincil mineral olarak bulunur. Başkalaşmış kayaçlar-da düzensiz yataklar halinde görülür. Talk pudrası yapımında, boyacılıkta, haşarat öldürücü ilaçlarda, çatı izolasyonunda, ayrıca lastik ve kâğıt üretiminde dolgu maddesi olarak kullanılır. Talk masif, lifli ya !da yumuşak halde bulunabilir. Talkın topak halinde kayaç oluşturmuş biçimine “sabuntaş” da denir. Talk ve sabuntaşı eskiden beri bilinir. Eski-molar, Mısırlılar, Babiller ve Çinliler bunlardan yararlanmışlardır.