TAKSİM

TAKSİM, alaturka müzikte faslır şında ve ortasında ses ya da ça la doğaçtan yapılan gezinti. Do tan, içten geldiği gibi çalınma ve söylenmesine karşın taksimi ölçüsü, usulü ve makamı vardıı bölümden oluşur: Zemin (ba: gıç), meyan ve karar.
TAKVİM, zamanı yıllara, aylar günlere ayırma yöntemi. Takvirr manı belirlemek için insanlar tar dan oluşturulmuş yapay bir sis dir.