TAHSİN PAŞA

TAHSİN PAŞA , Sultan İkinci Abdülhamid Hân
devri vezirlerinden ve mabeyn başkâtibi. İstanbul’da
doğup, ayni yerde 1910 yılında vefât etti. Gençliğinde
Bâb-ı âli kalemlerinde çalıştı ve burada kendini yetiş­
tirdi. Dahiliye Mektupçu Kalemi’nde önce muavin,
sonra başmuavin oldu. Bahriye nezareti mektupçulu­
ğuna tayin edildi. Buradan Sultan İkinci Abdülhamid
Hân’ın Mabeyn Başkâtipliğine getirildi. Vezirlik ve
paşa rütbesi de verildi. Abdülhamid Hân (1876-1909)
zamanında sadakat ve hüsnü niyyetle devlete hizmet
etti. İkinci Meşrutiyet ilân edilince, 1908’de memuriyeti
ve rütbesi alındı. Meşrutiyetçiler ve ittihadcılar tarafından
horlandı. 1908’den sonra sefâlet içinde yaşadı. 1910
yılında İstanbul’da vefat etti. (Abdülhamid ve Yıldız
Hatıraları) adlı eseri kıymetli olup, Sultan İkinci Abdülhamid
Hân’ın yanında bulunurken şahit olduğu hadiselerin
toplanmasından meydana gelmiştir. Bu eserinde
pekçok hakikati anlatmakta, Sultan İkinci Abdülhamid
Hân’ın şahsiyeti ve devrinin hadiselerine ışık
tutmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.