TAHMASP

TAHMASP
TM
lir. Batıda Tahiti Nui, doğuda Tahiti i İti. En yüksek yeri 2.322 m., başlıca ürünleri hindistancevizi, çeşitli tropı kal meyvelerdir. Aynı zamanda ünl ı bir turizm merkezidir.
TAHMASP I, Ebu Muzaffer Tahmasp Bahadır Han (1514 Şahabad – 1576 Kazvin), İran hükümdarı. Şah İsmail’in oğludur. Babasının 1524 yılında ölümü üzerine Safevi Hanedam’nın ikinci hükümdarı olarak İran tahtına çıktı. 52 yıllık salta natının büyük bölümü, doğuda Öz bekler, Kafkaşlar’da Şirvanşahlar ve Batı’da Osmarriılar ile savaşaral^ geçti. Özbekler ile savaşı 1566’da kesinlikle Safevilerin başarısıyla sona erdi. Şirvanşahlar ile olan mücadele ise, OsmanlIların Şirvanşahlara yardımı nedeniyle kesin bir sonuç vermedi. Şah İsmail’in Çaldıran’da-ki büyük yenilgisinden sonra bir ara kesilir gibi olan Osmanlı-İran mücadelesi I. Tahmasp zamanında yeniden başladı. 1534 yılında Tebriz ve Bağdat, OsmanlIlar tarafından ele’ geçirildi. 1548’de Kanuni’nin Tebriz Seferi’nde Van alındıktan sonra 1552’de I. Tahmasp, Doğu Anadolu’yu yağmaladı ve Ahlat’ı ele geçirdi. Bunun üzerine Kanuni’nin giriştiği İran Seferi’nin ardından Osman-lı-İran mücadelesi 1555 yılında Amasya Antlaşması ile son buldu ve barış, Tahmasp’ın ölümüne kadar bozulmadan devam etti. Tahmasp ömrünün son dönemlerinde, oğulları İsmail Mirza ve Haydar Mirza arasında saltanat kavgalarına tanık oldu ve bu kavgalar sırasında zehirlenerek öldürüldü.
TAHMİS, divan şiirinde bir gazelin her beytinin üstüne üçer mısra eklenerek kurulan nazım biçimi. Bir gazelin muhammes haline getirilmesi olarak da tanımlanabilir. Eklenen mısralar, eklendiği beytin birinci dizesiyle kafiyelidir.