TÂHİRÜ’L- MEVLEVÎ

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

TÂHİRÜ’L- MEVLEVÎ

Matbuat Âlemindeki Hayatım ve İstiklâl Mahkemesi Hatıraları

İstiklâl Mahkemeleri hakkında neşredilen birkaç önemli kitap arasında yer alan Tâhiru 1- Mevlevi’nin İstiklâl Mahkemesi Hatıraları adeta gelecek nesillere aktarmak üzere kaleme alınmış bir vesika niteliği taşır. Yakın tarihimizle ilgili tanıklıklar içeren İstiklâl Mahkemesi Hatıraları çok yönlü bir okumaya ve değerlendirmeye tabi tutulabilecek bir eserdir. Tâhirü’!-Mevlevi’nin hatıralarını, İstiklâl Mahkemesi’nde yapmak isteyip de yapamadıklarının ayrıntılı bir savunması olarak değerlendirebileceğimiz gibi, OsmanlInın ahlâk, gelenek ve yaşayış tarzı itibariyle batılılaşmasına karşı donanımlı, birikimli ve dindar bir aydının müdafaası olarak da görebiliriz. Osmanlı’nın çöküşü ve devrimler Türkiye’sinin doğuşuna şahit olup tekke ve zaviyelerin kapatılması, harf ve şapka inkılâplarıyla hayli sıkıntılı günler yaşayan yazar, birçok yerde sessiz kalmayı tercih etmiştir. Ancak ilerleyen sayfalar boyunca bu sessizliğin aslında birçok şeyi de anlatmakta olduğu görülecektir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.