Etiket Arşivi: kursistem

VAZ GE ÇENLER DİR KAYB OLANlar

Devamını Oku »

Allahın bildiğini kuldan saklayamam ki..

Devamını Oku »

Sana yazmadım senle alakası yok okuma..

Sana yazmadım seSana yazmadım senle alakası yok okuma..nle alakası yok okuma..

Devamını Oku »

Kavun Karpuz

Karpuz rutubet, kavun hararet verir. Abdeli, Abdullah kavunu demektir. Çok şirin olduğu için çok hararet verir. Kavun da karpuz da içeriyi temizler, idran bollaştırır. Çabuk hazmolur. Kavunla veya çekirdeği ile yüz oğuşturulursa lekelerini alır. Bunlar böbrek ve mesane taşlarını eritir. Midede hangi özsu varsa kendi de ona dönüşür. Etin içine kavun kabuğu konursa daha iyi pişmesini sağlar. Karpuz yiyen ille ...

Devamını Oku »

Soğan

Soğan yemek, su değişikliğine iyi gelir, iştahı açar, şehveti arttırır, balgamı keser. İlaç içtikten sonra soğan koklamrsa kusmayı önler, soğan etle yenirse etin kokusunu izale eder. Muaviye R.A., ziyaretine gelen bir heyete verdiği ziyafette onlara soğan da getirtti ve: Soğandan yeyin; zira bir kimse yabancı bir diyarda soğan yerse oranın suyu ona zarar vermez. Soğanın zararları ise, baş ağrısı yapması ...

Devamını Oku »

Hasırotu

Külü yara üzerine konursa, kanamayı durdurur. Hasır otu çiğnemek soğan ve sarımsak kokusunu alır. Külü, kanayan burna üflenirse kanamayı durdurur. İbn-i Sina: Hasır otu, kanamayı durdurur, yarayı iyi eder, demiştir. Buhari ile Müslim şöyle bir hadis rivayet ediyorlar: «Peygamber S.A.V.’in azı dişleri kırıldığı zaman, kızı Fatıma, bir parça hasır alıp yaktı. Külünü yaranın üzerine koyunca kanaması durdu.» Hasırda kurutucu bir ...

Devamını Oku »

Patlıcan

Siyahı sevda yapar. Pişmiş patlıcan ezmesi basur için yararlıdır. Yağda kızartmakla zararı izale edilebilir. Beyazının kalitesi daha üstündür.

Devamını Oku »

Bakla

Çok gaz yapar, hazmı zordur. Tavuk, bakla yeyince, yumurtadan kesilir. Pişirilir de çocuğun eteğine vurulursa kıl bitmez. Haşlaması öksürük için iyidir. Bakla yiyenler karışık rüya görürler. Bakla düşünme kabiliyetini zayıflatır. Unutkanlık verir. Hipokrat, baklanın iyi bir gıda olduğu ve sağlığı koruduğu hususunda İsrar ediyor. Yemeğine kekit, zeytinyağı ve tuz konursa zararı defedilmiş olur.

Devamını Oku »

Papatya

Yumuşatıcıdır. Gaz yapar. Çözücü gücü vardır, özelliği de budur. Suyu içilir veya lapasının üzerine oturulursa idrarı ve âdet kanamasını söker. Ana karnından bebeği ve eşi çıkarır. Merhemlere ve sıcak lavman maddelerine konur.

Devamını Oku »

Ruh Rabbına Aşıktır

Azrail kulun canını ağızdan almağa uğraşacak, ağzı ile yapılan amel karşı gelecek. Yani okuduğu Kur’ân, yaptığı vaaz ve zikir ve selâtü-selâm Azrail’e «sana bu taraftan yol yoktur» diyecekler. Azrail Cenâb-ı Hakka bu durumu arzedecek. Cenâb-ı Hak, Azrail (A.S.)’a git başka taraftan canım al, bu senin vazifen buyuracak. Azrail (A.S.) elleri kurutmağa ve canlarını alma ğa gelirken, eller ile verilen sadakalar, ...

Devamını Oku »

Ölümden Kurtuluş Yoktur

Hz. Süleyman’ın yanında bir adam oturuyordu. Bu sırada Azrail (A.S.) adam suretinde arkadan geldi. Oturan şahıs bu adam kimdir, ya Nebiyallah? dedi. Hz. Süleyman (A.S.) Azrail’dir, dedi. Adam, Ey A llah’ın Peygamberi: «Ne olur çabuk beni buradan uzaklaştır, Azrail benim canımı almasın.» dedi. Hz. Süleyman (A.S.) rüzgâra emir verdi, o kişiyi rüzgâr alıp, Hind toprağına bırakır. Derhal Azrail o gittiği ...

Devamını Oku »

Allah Dini Yeryüzüne Her Yere Yayılacak

Sevgili Peygamberimiz, bir savaştan dönmüştü. Muhterem kızı Hz. Fâtımâ (Radiyallâhü Anha) ya uğradılar. Resûlü Ekrem’in mübârek âdetleriydi. Seferden dönünce önce mescide girer, namaz kılar, sonra Hz. Fâtıma vâlideriîize uğrar, daha sonra da ailelerine giderlerdi. Hz. Fâtıma vâlidemiz, peygamber babasını kapıda karşıladı. Ağlayarak mübarek babasının yüzünü, gözünü öpmeye başladı. Allah Resûlü muhtereme kızı Hz. Fâtıma’ya sordu: ‘ — Niçin ağlıyorsun? Ciğer ...

Devamını Oku »

İzmihlal Nedir?

Kim milyoner olmak istiyor yarışmasında okullamızda kıta kıta yazılan ezberlenen istiklal marşımızın “Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal cümlesindeki izmihlal soruldu .. İzmihlal ne anlama gelmektedir. İstiklal Marşı’nın “Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal” dizesinde geçen izmihlal ne anlama gelmektedir? A) Utanma B) Yıkılma C) Esaret D) Korku İzmihlal ne demek? Yıkılma, çökme anlamına gelir.

Devamını Oku »

Can boğaza gelip dayandığında..

Devamını Oku »

Konkordato Nedir?

Konkordato Nedir?   İflas anlaşması  yada diğer adıyla  konkardato son zamanların en cok merak edilen konusu oldu . iflas etmiş şirketlerin borçlarını kapata bilmeleri için  alacaklılarla yaptığı anlaşmayı ifade eden Konkordato nun geçmiştede örnekleri yer almıştır. Peki Konkordato Nedir? Konkordato borçların yeniden yapılandırması ile iflasa tabi borçluların mali durumunun revize edilerek iflastan kurtulmasını ve diğer  borçluların mali durumunun düzelmesini amaçlayan ...

Devamını Oku »

Koydum sevinçlerimi önüme baktım ki hepsi AİLEM.

Devamını Oku »

29 Ekim 2018 Mesajları

Devamını Oku »

Ölüyü Yıkamak ve Kefenlemek

Rasulullâh (s.a.) ölülerin yıkanmasını ve kefenlenmesini emretmiştir, bu iki işin nasıl yapılacağını teferruatlı bir şekilde tarif buyurmuştur. Bu sebeple müctehidler ölünün yıkanması ve kefenlenmesinin farz-ı kifâye olduğunda ittifak eylemişlerdir. Bu iki vazife ile ilgili bazı hususları burada zikretmekte fayda vardır: a) Savaşta düşmanlar tarafından katledilen şehidler yıkanmaz; kanlı elbiseleriyle defnedilir. b) Müslüman ölülerin yıkanabilmesi için Ebû Hanife ve Mâlik’e göre ...

Devamını Oku »

Ölüye Ağlamak

Yakınlarını, sevdiklerini bir anda kaybeden insanların acı çekmemeleri, bu acınm göze hücum eden yaşlar, ruhlara hâkim olan hüzün ve kederler ile tezâhür etmemesi mümkün değildir. Bu tabiîdir, sevgi ve merhametin meyvasıdır. İslâm bu nevi üzülmeyi ve ağlamayı menetmemiş, Hz. Peygamber (s.a.) ve sahâbeden de bu türlü ağıt vaki olmuştur: Üsâme b. Zeyd naklediyor: Hz. Peygamber (s.a)’in kızı kendisine «bir oğlum ...

Devamını Oku »

Ölüm İlanı İşitenlerin Sabırla Allah’a Sığınmaları

Peygamberimiz (s.a.) ölüm ve benzeri bir felâket ile karşılaşan kimselerin sabretmeleri, duâ ile Allah’a sığınmalarını tavsiye buyurmuştur: «Bir musibet ve felâketle karşılaşan ve «Biz Allah’a âidiz, şüphesiz ona döneceğiz; Allah’ım musibetin içinde bana ecir ver, kaybettiğimden daha hayırlısını ihsan buyur» diyen hiçbir kul yoktur ki, Allah ona musibeti mukabilinde ecir vermesin ve kaybettiğinin yerine daha hayırlısını ihsan buyurmasın.» (Ah- med ...

Devamını Oku »