Etiket Arşivi: kursistem

Can boğaza gelip dayandığında..

Devamını Oku »

Konkordato Nedir?

Konkordato Nedir?   İflas anlaşması  yada diğer adıyla  konkardato son zamanların en cok merak edilen konusu oldu . iflas etmiş şirketlerin borçlarını kapata bilmeleri için  alacaklılarla yaptığı anlaşmayı ifade eden Konkordato nun geçmiştede örnekleri yer almıştır. Peki Konkordato Nedir? Konkordato borçların yeniden yapılandırması ile iflasa tabi borçluların mali durumunun revize edilerek iflastan kurtulmasını ve diğer  borçluların mali durumunun düzelmesini amaçlayan ...

Devamını Oku »

Koydum sevinçlerimi önüme baktım ki hepsi AİLEM.

Devamını Oku »

29 Ekim 2018 Mesajları

Devamını Oku »

Ölüyü Yıkamak ve Kefenlemek

Rasulullâh (s.a.) ölülerin yıkanmasını ve kefenlenmesini emretmiştir, bu iki işin nasıl yapılacağını teferruatlı bir şekilde tarif buyurmuştur. Bu sebeple müctehidler ölünün yıkanması ve kefenlenmesinin farz-ı kifâye olduğunda ittifak eylemişlerdir. Bu iki vazife ile ilgili bazı hususları burada zikretmekte fayda vardır: a) Savaşta düşmanlar tarafından katledilen şehidler yıkanmaz; kanlı elbiseleriyle defnedilir. b) Müslüman ölülerin yıkanabilmesi için Ebû Hanife ve Mâlik’e göre ...

Devamını Oku »

Ölüye Ağlamak

Yakınlarını, sevdiklerini bir anda kaybeden insanların acı çekmemeleri, bu acınm göze hücum eden yaşlar, ruhlara hâkim olan hüzün ve kederler ile tezâhür etmemesi mümkün değildir. Bu tabiîdir, sevgi ve merhametin meyvasıdır. İslâm bu nevi üzülmeyi ve ağlamayı menetmemiş, Hz. Peygamber (s.a.) ve sahâbeden de bu türlü ağıt vaki olmuştur: Üsâme b. Zeyd naklediyor: Hz. Peygamber (s.a)’in kızı kendisine «bir oğlum ...

Devamını Oku »

Ölüm İlanı İşitenlerin Sabırla Allah’a Sığınmaları

Peygamberimiz (s.a.) ölüm ve benzeri bir felâket ile karşılaşan kimselerin sabretmeleri, duâ ile Allah’a sığınmalarını tavsiye buyurmuştur: «Bir musibet ve felâketle karşılaşan ve «Biz Allah’a âidiz, şüphesiz ona döneceğiz; Allah’ım musibetin içinde bana ecir ver, kaybettiğimden daha hayırlısını ihsan buyur» diyen hiçbir kul yoktur ki, Allah ona musibeti mukabilinde ecir vermesin ve kaybettiğinin yerine daha hayırlısını ihsan buyurmasın.» (Ah- med ...

Devamını Oku »

Ölüm İlân

Câhiliyye devrinde önemli birisi vefat edince kabilelere bir haberci gönderilir, bu haberci «filan öldü, Arap mahvoldu» diye bağırır bunu işitenler de vâveylâ kopararak ağlardı. Hz. Peygamber (s.a) bunu yasaklamış, usûlü dairesinde, sükûnet içinde ölüm haberinin eş, dost ve sâlih mü’minlere duyurulmasını tasvib buyurmuştur. Bizzat kendileri Habeşistan Necâşîsi’- nin vefatını, kezâ Mûte savaşında Zeyd, Ca’fer ve İbn Revâha (r. anhum) Hazretlerinin ...

Devamını Oku »

Ebediyet Yolcusunu Uğurlarken

Her doğan ölmeye namzettir; aradaki fark dünya müsafir- hanesinde ikamet müddetinin azlık veya çokluğundandır. Bu değişmez ve istisna tanımaz kanun karşısında insanoğlu, anlayış ve inancına göre vaziyet almış, çeşitli davranışlarda bulunmuş ve âdetlere tâbi olmuştur. Başı bulutlara yükselen ehramlar, mezarlarda insan ölülerine ait kemiklerin yanında çıkan at, silâh ve para kalıntıları; Ganj nehri kenarında genizleri tıkayan dumanlar ve ölü vucutlann ...

Devamını Oku »

30 Ağustos Zafer bayramı

30 Ağustos Zafer bayramı

Devamını Oku »

17 Ağustos 1999

45 Saniye sürdü ve Bitti…17.480 ÖLÜ  23.781 Yaralı

Devamını Oku »

Devamını Oku »

Kimbilir…

Devamını Oku »

Aynalar türlü türlüdür..Yüzünü görmek isteyen Cam ‘a bakar Özünü görmek isteyen Can ‘ a bakar..

Devamını Oku »

Sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değil tozunu almaktır.

Devamını Oku »

ilim servetten üstündür çünkü..

  Serveti sen korursun oysa ilim seni korur

Devamını Oku »

sen bana ALLAH ın emanetisin.

Devamını Oku »

Sevmek dua etmektir belkde kimseler duymadan bilmeden sesizce..

Sevmek dua etmektir belkde kimseler duymadan bilmeden sesizce..

Devamını Oku »

İçe atılan her dert ruha yapışanbir ağırlık gibi yavaş yavaş yorar

Devamını Oku »

yüküm ağır yolum uzun gönlüm kırık tek bildiğim şey var RABBİM EN BÜYÜK

Devamını Oku »