Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

TACİKLER

TACİKLER, Alm. Tadschike (n) (m.pl.), Tadschikin
(nen) (f.pl.), Fr. Tadjik (s) (m.pl.) İng. Tajik. Asya’da
yaşıyan kavimlerden. Tacik kelimesi tarihde çeşitli
kavimler için kullanılmıştır. Önceleri Arablar için Tacik
denilirken, sonraları Acemler Tacik olarak isimlendirilmişlerdir.
Divan-ı Lügati’t-türk ve Kutadgu Bilig’de
Tacik İranlı mânâsmdadır.
Günümüzde Tacik: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birliği’nde çoğunluğu teşkil eden Tacikler, buranın
dışında, Surhandarya, Kaşkadarya, Fergana, Endican,
Nemangan, Semenkant, Buhara ve Kazakistan’da
yaşamaktadır. Çoğunluğu Ehl-i sünnet müslümandır.
müsl (imandır.
Fars dillerine mensup olan Tacikce, ana çizgileriyle
günümüz Farscasına yalandır. Yalnızca eski Farça’nın özellikleri daha çok vardır. Ayrıca Özbekler’in konuş­
tuğu Türkçe’nin de büyük tesiri görülür. Komünist devrimine
kadar Arab harflerini kullanan Tacikler,
sonradan baskıyla Kiril Alfabesini kullanmağa
başlamışlardır.
Çiftçilik başlıca geçim kaynakları olup, hayvancılık
ikinci plândadır. İptidaî usûllerle yapılan çiftçilik, son
senelerde modernleşmiştir. El sanatları ananevi bir
geçim yoludur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.