TAC MAHAL

TAC MAHAL, Hindistan’da Agra kenti civarında Cemna (Yamuna) Irmağı kıyısında türbe. İmparator Şah Cihan tarafından, Mümtaz Mahal denilen karısı Ercüment Banu için yaptırılmıştır. İstanbullu mimar l^lehmet İsa Efendi’nin yapıtıdır. Kubbesi, yerden 82 metre yüksekliktedir. Ak mermerden yapılmış dört minaresi vardır. Türbenin tamaırm da beyaz mermerden yapılmıştır. İçinde yine beyaz mermerden yapılma ve biri hükümdara, öteki karısına ait iki sanduka bulunmaktadır. Yapımına 1632 yılında başlanmış ve ancak 22 yılda bitirilebilmiştir. 164G yılına dek yapıda her gün 20.000’ıir üstünde işçi çalıştırılmıştır.
TACİKÇE, Hint-Avrupa dil ailesinir İran dalından bir dil. Bugün Tacikistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ nin resmi dilidir. 1 milyondan faztfs insan tarafından konuşulan Tacikçe, Yeni Farsça’nın yerel ağızlara dayanan bir biçimidir. Zengin bit edebiyat geleneği olan Tacikçe’de Kiril alfabesi kullanılmaktadır.
TACİKİSTAN SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETİ, Sovyetler Birliği’ni meydana getiren 15 ve Batı Türkistan’da yer alan 5 cumhuriyetten biri. Kuzeyde Özbekistan ve Kırgızistan sovyet sosyalist cumhuriyetleri, doğuda Çin, güneyde Afganistan ve batıda Özbekistan ile sınırlanır. Yüzölçümü 143.100 km.2, nüfusu 4.365.000, merkezi Duşanbe’ dir. Çok dağlık ve yüksek bir ülkedir: Doğuda Pamir ve Transalay Dağları (Komünizm Doruğu, 7.400 m.; Sovyetler Birliği’nin en yüksek noktası). Başlıca kentleri Leninabad, Ura-Tyube’dir. Başlıca gelir kaynaklan, pamuk, buğday, arpa tarımı; hayvancılık ve bazı yeraltı kaynaklarıdır (bakır).