Tabii Kaynaklar

Tabiî kaynaklan bakım ından oldukça fakirdir.
Y üzölçüm ün 10’unu kaplayan orm anların büyük bir
kısmı halkın yaptığı ağaçlandırm a çalışm aları ile meydana
gelmiştir. Kayın, meşe ve kozalaklı ağaçlar yaygındır.
arazinin doğu kısm ında verimli ovalar bulunurken,
diğer kısımları m era veya kırlık arazidir. Y abani hayvanların
bir özellik göstermediği D anim arka’da, maden
olarak porselen kili, granit, tuğla yapım ında kullanılan
kil. turba ile tebeşir yatakları ve az m iktarda köm ür
yatakları bulunur. Tuzlu su balığı bakım ından kıyıları
zengindir. Ve balıkçılar Baltık denizinde ve Kuzey denizinde
bol m iktarda balık avlarlar.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.