Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

TAAHHÜT

TAAHHÜT, Aim. Verpflichtun (f), Versprechen (n),
Zusage (f). Fr. Engagement (m), Entreprise (1). İngEngagement,
obligation, contract. Üstüne, üzerine
alma, bir işi yapacağına dair söz verme, bir işi yapmak
için resmî şekilde sözleşme, borç altına girme, vaad
etme. İnsanlar verdikleri sözleri, taahhütlerini yerine
getirdikleri ölçüde faziletli, ahlâklı, güvenilir olarak
kabul edilmi ferdir. Türkler taahhütlerini mutlâka
yerine getirmekle tanınmışlardır. Hele İslâmiyeti kabul
ettikten sonra bu, Türklerin karakterlerinin ayrılmaz
bir parçası olmuştur. Bu hususta tarihçiler şunları
demektedir.
“Türk için sadakat, bir görevdir. Sadakati, olmayan
görevine ihanet etmiş sayılır. Fakat vefasızlık, taahhü­
dünü yerine getirmeme, sadakatsizi)ktan çok ağırdır.
Türk için vefasız, sözünde durmayan adam, en aşağı
insandır”. “Türkler, taahhütlerine dindarca bir sadakat
gösterirler”. (Comte de Bonneual).
“Türkler, yeminlerine ve taahhütlerine son derece
sadıktırlar”. (d’Ohsson).
Peygamberimiz (s.a.v.) hadîs-i şerîfde: “Münafıkın
alam etleri üçtür: Söz söylerken yalan söyler.
Vaad ettiği vakit sözünde durmaz. Kendisine
bir şey em anet edildiği zaman hıyanet eder”
buyurmuştur. İslâm Dîni taahhütlerin yerine getirilmesini
emretmektedir.
Hukukta Taahhüt: Kendi nam ve hesabına birgerçek
veya tüzel kişiye karşı, sözleşmeli veya sözleşmesiz bir
işin yapılması veya birşeyin teslimini söz verme, yüklenme.
Yazılı olarak yapılan taahhüte, taahhütnâmeadı
verilir.
Taahhüt işlemi, tasarrufa yönelik değil, borçlandırıcı
bir muameledir. Mal; varlığın aktifine dokunmaz, pasifi
fazlalaşır. Yük mülkiyet karşı tarafa geçemez. Ancak,
mülkiyeti karşı tarafa geçirme borcu doğar. Eğer bu borç
yerine getirilmezse, karşı taraftan uğranılan zarar, sözle­
şilen meblağ istenebilir. Noterde yapılan gayrimenkul
satış vaadi sözleşmesi bir taahhüt işlemidir. Buna dayanı­
larak mülkiyetin geçmesi için mahkemeye dava açabilir.
Taahhüt altına girene müteahhit denir. İslâm hukukunda
da taahhüt işlemi, tasarruf! değil, borçlandırıcı bir
işlemdir. Taahhüt eden, taahhüdünden vazgeçebilir.
Ama taahhütleri yerine getirmek gelenek halindedir.
Taahhütleri yerine getirme, devletlerarası bir hukuk
kuralıdır (Bkz. Ahde vefa).
Taahhüt Seneti: Kontrat

Taahhütlü mektup: Her hangi bir yanlışlık veya
kaybolma ihtimâlinin önlenerek, mektubun gideceği
yere emniyetle gitmesinin sağlanması. İki çeşit taahhütlü
mektup vardır: a) Taahhütlü. Bunda ayrıca bir fış
doldurulmaz, b) İadeli tahhütlü, ayrıca bir fiş doldurulur.
Doldurulan bu fiş alıcı tarafından imzalandıktan
sonra, gönderene geri gelir. İadeli tahhütlü posta ücreti
daha pahalıdır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.