SUUDİ ARABİSTAN

SUUDİ ARABİSTAN

SUUDİ ARABİSTAN
Yüzölçümü Nüfusu Başkenti Resmi dili Dini
Resmi adı Para birimi
: 2.149.690 km.2 : 12.483.000 (1987) : Riyad : Arapça : Müslüman : Suudi Arabistan Krallığı : Suudi Riyal
Suudi Arabistan’ın Cidde kentinden bir görünüş
Doğuda, Basra Körfezi kıyıları ve bu kıyıların ardında Hasa. Yeraltı suları bakımından ülkenin en zengin
yeri olan Hasa, aynı zamanda petrol üretim alanıdır. Hofuf, Dhahran, Damman bu bölgededir. Çok eski
bir tarihi olan Arap Yarımada«» Re çen yüzyıllarda birbirine rakinfer og lelere ve bu kabilelerin bağlı İTp o® dukları emirliklere bölünmüşt H«or : kın çağlarda Arap Yarımadas öfcenr sal tarihinin en önemli olayı, b lac i« siyasal bir birlik kurmak için g man eslen çabalar ve mücadelelerdi Fa gee cit’te yaşayan Abdülaziz bin ■ in ge adında bir emir, 18. yüzyılı tjugur amaçla harekete geçti. Vehf *wsa _ kabul eden Suud, yarımadac torsizar çebe kabileleri yerleştirmeye
t nü (Rai
car. ar
araya toplamaya çalıştı. Ku; yarımadanın öteki önemli err meydana getiren Şammarları giye uğratması üzerine, O Devleti, Mehmet Ali Paşa va: la Suud’un yayılmasını (1818). Uzun bir aradan son sl yüzyılın sonlarında, yine Suu 103 **e o sinden bir emir, yeniden hc I-®” fNs geçti. Bu kişi, bugünkü Suu bistan Devleti’nin kurucust III. Abdülaziz İbnisuud’dur fcer »erd 1953). Böylece ilk girişimdi B beşiay men yüz yıl sonra, III. Abdül nisuud, 1901’de Riyad’ı, ■
Hasa vahalarını ele geçirdi.
m k >r*aj S#
SîOyrİc
re sadık kalan Şammarlara k£* »amine
Sağa
M HM
gilizlerin yardımını sağladı. I Savaşı’nı İzleyen yıllarda, Ar< madası’nda en büyük rakil Mekke şerifine karşı harekel ve 1924’te Şerif Hüseyin ve nı yenilgiye uğratarak Hicazi men oldu. Asir bölgesini men’den alarak, 1932’de bl Suudi Arabistan Krallığı’nı 3ütün bu başarılara karşıı Arabistan, o tarihte ekonomi! kının yaşama koşulları bakıj geri kalmış bir ülkeydi. Faki lar yeni devlet için çok şansi şarılı geçti. Suud, geniş üll Amerikalılar ile anlaşarak bi arama ve işletme ortaklığı kı RAMCO). İlk petrol kuyusu işletilmeye başlandı. Uretiı bir hızla arttı. Başlıca petrol rı Basra Körfezi yakınındad da üretilen petrol bir yanı Tanura ve Damman’dan de’ ler, öte yandan da, dün’ uzun ve taşıma kapasitesi boru hattıyla (Transarabianj ne, TAPLİN) Lübnan’da A|
[ ICiuTii ıbeaem
srv.
Ancak Or sjc maoöe iyot raf TAGRAMi
Çek Siezya bu boig. kendierin
«
Südf sentindi Cymh Fak; hai’* bur
ayvmaki
1986