SÜT KARDEŞLİK

SÜT KARDEŞLİK, Süt yolu ile akraba, kardeş
olmak. Dînimizde insanlar arasında üç çeşit akraoalık
bildirilmiştir. Bunlar; kan ile olan (nesepten, soydan)
akrabalık, sıhriyyet ile olan (evlenmekten)
akrabalık ve süt ile olan (yabancı bir kadının sütünü
emmekten) akrabalıktır.
Süt kardeşlik ve süte bağlı akrabalık, bir çocuğun
yabancı bir kadının sütünü emmesiyle husûle gelir.
Bu sütün emme şekilleri, miktarı ve emen çocuğun
yaşı, dört hak mezhepte (farklı) değişik olarak bildirilmiştir.
Hak mezheplerin bildirdiği hükümler dâhilinde
bir çocuk, yabancı bir veya birkaç kadından süt
emince, bu kadınlar çocuğun “süt annesi”, kadının
öz erkek kardeşi, çocuğun “süt dayısı” , bu kadına, bu
sütün gelmesine sebep olan kocası da “süt babası”
olur. Bu adamın, öz erkek kardeşi de “Süt amcası”
olur. Çocuğun süt emdiği kadının bütün çocukları,
bunun süt kardeşi olurlar.
Allahü teâlâ, Kur’ân-ı kerîm’de, Nisâ sûresi yirmiüçüncü
âyet-i kerîmesinde buyuruyor ki;
“Vaktiyle size emzirmiş olan (süt) analarınız ile
evlenm eniz, (kendi analarınız gibi) size haram
kılın m ıştır.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de bir
hadîs-i şeriflerinde “Süt emmek, doğumun (nesebin,
soyun) haram kıldığı h erşeyi haram
k ıla r.” buyurmuştur.
Dînimizde süt emme, süt ile akrabâ yedi kişi ile
ebedî olarak evlenmeye mânidir. Süt emmek, süt kardeşliği
ve süt akrabalığı ile ilgili hükümler, dört mezhebin
fıkıh kitaplarında geniş olarak bildirilmektedir
(Bkz. Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye).

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)