SÜRÜŞ FORMASYONLARI

SÜRÜŞ FORMASYONLARI

Değerli Motorbike okuyucuları bu sayıda daha öncede bir kez bahsetdigim grup sürüş kural ve düzenleri hakkında yapmış olduğum çalışmayı sîzlerle paylaşcam bugune kadar yapılmış olan en kapsamlı yol sürüş kural ve düzeni içeren aşağıdaki çalışma Ana- tolain Tigers MC sayfasından çok daha deytaylı bir şekilde ulaşabilceginiz gibi clubumuz tarafından uygulanmakta olan yol sürüş kural ve düzenlerini münkün olduğunca sîzlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur ve beğenirsiniz. Bizler tek başımıza yol yapmaktan hoşlandığımız kadar,birlikte bir clup halinde sürmekten de büyük keyif alırız ve bunu yaparken de MC ruhuna uygun yaşam ve motorculuk felsefemize göre yine MC kural ve disipline uyarak motorlarımızı diğerlerinden farklı sürmekteyiz Aşağıda bu konuda yapılmış en geniş kapsamlı ve detaylı toplu sürüş kurallarını ve esaslarını göreceksiniz. Ancak bunları okumak ile sadece fikir sahibi olabilirsiniz ;bir MC grubunda sürmedikcede bu sürüş formasyon ve kurallarını asla tam olarak uygulayamaz veya uygulandığına şahit olamazsınız. Bunun sebebi de yine MC felsefesinde ve ruhunda ve onu oluşturan binicilerdedir. Sürüş esnasında, çok çeşitli yol formasyonları bulunup, bunların hepsinin uygulanabilmesi için ayrı ayrı yol koşullarının oluşması gerekmektedir. Her formasyonun kendine göre, artı ve eksi yönleri bulunmaktadır. Bizim kullandığımız bu formasyonlardan bazılarını aşağıda okuyacaksınız. Anatolian Tigers MC grubu olarak, her türlü yol koşulunda bu formasyonları uygulamaktayız ve bir Anatolian Tigers sürüşünü yolda izlemek ayrı bir keyiftir…Her grup bu formasyonları uygulayabilir, ancak herhangi bir formasyonu tam olarak uygulayabilmek için en önemli kural, grup üyelerinin bir birini çok iyi tanımaları, bunun üzerinde çalışmış olmaları ve bir birleriyle iyi bir iletişim sağlamalarıyla mümkün olabilir. Ve en önemlisi de grubun gerçek bir DİSİPLİN içinde olması ve birlikte sürekli yol yapıyor olmasıdır. Grup üye sayısı artıkça kontrol zorlaşacak, risk artacaktır.Türkiye şartlarında, otobanlar haricindeki yollarda nadiren 20 motor bir arada göz temasını kaybetmeden (Road Captain(Yol kaptanı)-Tail Gunner(Arka Silahçı”) arası hareket halinde kalabilmekte- dir.Buna rağmen MC clupleri tek bir bütün olarak hareket etmeye devam etmek üzere sürüşlerine devam ederler.Grup içersinde Yol Kaptanı ve Tail Gunner a yakın süren en az birer adet yardımcı bulunur. Bu Artçıların Diğer Adı ve MC lerdeki rütbeleri Road Security olarak belirlenmiştir. Bir grup içersinde bir kaç tane Yol Kaptanı ve Tail Gunner da bulunabilir.’Grup sürüş tekniklerine bakınız” ancak Anatolian Tigers MC olarak binici sayımız ne kadar yüksek olursa olsun bizler tek ve bütün bir grup halinde sürüşümüzü gerçekleştirir ikinci ve üçüncü gruplara bölünerek sürüşümüzü tamamlamayız bir MC grubu olarak bu bizi biz yapan özeliklerdendir.MC Rütbe ve Yetkiler bölümünde detaylı şekilde anlatıldığı üzere Grup Sürüşlerinde Tüm yetki ve Kontrol Yol Kaptanı ve ona bağlı görev yapan Rütbelilerdir. Bir sürüş esnasında Grupta eğer Yol Kaptanı rütbesinde üye bulunmuyorsa, bu görevi sürüş esnasında üstlenmek üzere, grubun o gün’ki sürüşteki en üst düzey rütbeli üyesi görevi devralır bu rütbe Başkanlık rütbesinden başlayarak en alt rütbeye kıdem esası ile devam eder. Normal şartlarda bir MC grubunda üst düzey bir rütbe alabilmeniz için grubun en alt seviyesinden başlayıp yükselmeniz gerekmektedir. Ve bu yükseliş sırasında Yol Kaptanlığı rütbesini, zamanında taşımış olmasından dolayı, bu geçici görevi yol kaptanı adına üst rütbelinin yapması, sürüşün sorunsuz olarak devamı açısından diğer clup yapılarına göre MC cluplerinin bir diğer güvenlik artısı olarak ortaya çıkmaktadır. O güne kadar hiç grup sürüş liderliği yapmamış bir üyenin yol kaptanı olması sadece karma gruplarda uygulanmaktadır. Yeri gelmişken bunu da açalım; İki tür grup vardır birincisi Karma gruplar diğeri MC clupleridir.

FORMASYONLAR
I – FERMUAR DÜZENİ

Özelikle Türkiye’de en çok ve yaygın şekilde uygulanan formasyon şeklidir..Bu düzende Yol Kaptanları en önde ve solda ilerler. İkinci motor sağ arka çaprazında, (güvenlik takip mesafesinde)üçüncü motor ise sol arka çaprazda olacak şekilde sıralanır.Bu diziliş sayesinde, her motorcuya ileriye ve geriye, manevra ve kaçış manevrası için yeterli mesafe ve alan sağlanmış olur. Diğer bir dizilişte ise Yol Kaptanı sağ önde ilerleyebilir, bu durumda da Yol Kaptanfnın yeni sürüş pozisyonuna göre tüm grup tekrardan çaprazlama olarak yer değiştirerek Fermuar Düzenini tekrar oluştururlar ve bu tüm yol boyunca tekrarlanarak devam edebilir… Fermuar Düzeninde, en önemli nokta, hiçbir motorun birbirinin arkasından gitmemesidir. Dolayısıyla teker izini takip ettiğiniz motorcuyla aranızda iki kat mesafe olacaktır. Bu Pozisyona Fermuar Düzeni denmesinin nedeni, arkadan bir araç geldiğinde önce Artçının yolun sağına yanaşması, araç Artçıyı sollarken öndeki”sol tarafta sürenlerde sırası geldikçe yani araba yaklaştıkça ” tüm motorcular sağ tarafa yanaşarak iki motor arasına girerler” Sağda süren motorların arasına sırası gelen soldaki motor giriş yapar ve kısa süreliğine tek sıra dizilişi gerçekleştirir”. Araç Artçıyı geçtik ten sonra, Artçı eski pozisyonunu tekrar alır (sol dıştaki yerine döner). Bu esnada diğer motorlarda araç kendilerini solladıktan sonra, Artçı gibi tekrar eski pozisyonlarını alırlar. Bu şekilde araç hiç bir motorcuya tehlike oluşturmadan tüm konvoyu sollarken, motor grubu uzaktan bakıldığında Bir fermuar gibi iç içe geçip tekrar açılan bir görünüm verir. Bundan dolayı da bu formasyona Fermuar düzeni denir. Bu sürüş formasyonun özelikle Karma gruplarda uygulanmasının sebebi Bu sürüş Formasyonunda her biniciye geniş bir manevra afanı ve tehlikeli durumlarda geniş bir manevra ve fren mesafesi bırakması en önemli özelliğidir.Bu özelik sayesinde özelikle birbirini hiç tanımayan birbirleriyle ilk kez sürüş yapan yada çok sık birlikte sürmeyen binicilerin kendilerini emniyette hissetmeleri ve özelikle biraz daha rahat “sürüş disipline uymadan” sürüş yapmalarına olanak sağlamasıdır,çünkü bu sürüşte düzensizlikler ve hatalı sürüşler telefi edilebileceği gibi görmezden gelinerek diğer binicilerin formasyonu bozan yada acemi üyelerden etkilenmemesidir.. Bu sürüşte tek bir dezavantaj vardır o da ikili kola göre biraz daha uzun bir sürüş derinliğine sahip olmasıdır.

Uygulandığı yollar Fermuar Düzeni genelde tek şeritli yada yoğun trafik akışı olan yollarda veya satığı bozuk olan yada virajlı yollarda uygulanır.

Takip Mesafesi

Karma Gruplar için: Öndeki Motorun Teker izi ile 2 sn.”Çapraz önündeki ile I .sn” Anatolian Tigers MC İçin: Öndeki Motorun Teker izi ile 2 sn .”Çapraz önündeki ile I .sn”

Uyguluyan Gruplan Bu sürüş Formasyonu özelikle karma” ilk kez bir araya gelen yada sık sık birlikte sürmiyen üyelerden oluşan “gruplarda sıkça kullanılır. Böylece bir birini tanımayan üyelerin her birine maximum oranda güvenlik mesafesi ve kontrolü verilmiş olur.Ve bütün gruplarda tüm yol nerdeyse tamamen bu sürüşle tamamlanır. MC cluplerinde ise sadece gerekli olan zamanlarda kullanılır bunun en büyük nedeni elbette MC cluplerinde tüm üyelerin birbirini tanıması ve üstün Disiplin ve Sürüş kapasiteleridir.

STANDART ŞÜRÜŞ FORMASYONU/İKİU KOL DÜZENİ

Bu formasyonda ilerlerken grup üyelerinin birbirlerini çok iyi tanıması ve birbirlerine güvenmesi sayesinde uygulanabilir. Bu formasyonda tüm motorcular bir şerit işgal edecek şekilde iki makine yan yana ama aynı hızda ilerlerler, öndeki ikili grupla aralarında yaklaşık bir arabadan daha az bir mesafe kalacak şekilde sürüş gerçekleştirilir. Motosikletlerin yan yana her türlü şart ve koşul altında , ön teker hizalarını aynı tutarak yaptıkları ikili kol sürüşüdür, ’’böyle okumak kolaydır ama bir de sürüşe çıkın ve deneyin bakalım ne olacak Çünkü özelikle karma gruplarda bu sürüşü nerdeyse hiç yapılamadığını görürsünüz yazıldığı kadar olmayan ön teker hizasında iki makinenin her türlü yol ve hava koşulunda sürmesi yüksek deneyim ve tecrübe gerektirir Oysa bu sürüş formasyonun’da tüm grup aynı şekilde sağ ve sol taraftaki tüm makineler birbirlerinin ön teker hizasında virajlar dahil hizalarını koruyarak sürmek zorundadırlar. Mükemmel bir sürüş için Sol tarafta süren Biniciler Sol şerit çizgisine yakın ;Sag taraftaki Biniciler’de Sag yol şerit çizgisinin hemen yanında sürerler. Arkalarından gelen diğer çift binicide bu öndeki motorların arka teker hizasını dikkate alarak aynı hizada sürer. Eğer bu noktada en ufak bir dalgalanma yani herhangi bir binici belirlenmiş olan yol çizgisinin içinde yada dışında sürecek olursa İkili kol Düzeni bozulmuş olarak kabul edilir.

Bu tür formasyonu bozan sürüşler tecrübesiz yada deneyimsiz binicilerdir ve kendilerini hemen belli ederler.Yapılan ikazlarla tekrar sürmeleri gereken çizgiye geri çekilmeleri gerekir.Eğer tekrarlarsa Yol Kaptanı tarafından ya da Tail Gunner tarafından grup sonuna alınırlar. Dalgalanma yapan Biniciler”seridin iç tarafına doğru süren yada yana doğru açılan biniciler” Yol Kaptanı ile Tail Gunnerın görsel bağlantısının da kesilmesine sebep olmaktadırlar.Ve görselliği ve sürüş disiplini bozdukları için MC cluplerinde bu hiç hoş karşılanmaz.Hiç bir Binici yerdeki su birikintisi bozuk satıh vs. sebebiyle Yol Kaptanı tarafından işaret verilmediği sürece Formasyonun içine doğru yada dışına doğru bu sebeple süremez .Eğer önünüzdeki Makine Çizgisini koruyor ise Arkadaki Binicide aynı çizgiyi korumak ile sorumludur.’Çukur için anlık manevralar hariç” .. Bu Sürüş Formasyonunda Yol Kaptanı Önde Tüm grubun Orta Hizasında olacak şekilde sürmekte Tail Gunnerda aynı şekilde Grup sonunda Yol Kaptanın Teker İzinde aynı hizada sürmeye devam eder.Dışardan bakıldığında mükemmel bir görüntü oluşturan en bilinen sürüş formasyonu bu şekilde oluşturulur. Bu sürüş formasyonu tüm dünyada toplu sürüşlerde en çok uygulanan sürüş olmasına karşın özelikle uzun yol sürüşlerde basarı ile uygulayan nerdeyse tek clup formatı MC lerdir ve bu sürüş MC Clupleri ile özleşmiştir. Bu sürüşü genelde şehir içinde yada tören geçişleri esnasında uygulamaktadır. Çünkü bu sürüş formasyonunun gerçekten mükemmel olarak uygulamak için çok önemli şartlar bulunmaktadır.Bu şartları da genelde hep birlikte aynı üyeler ile yol yapan ve tecrübeli motorculardan oluşan ve grup sürüşü esnasında da Disiplin ve Otoriteye yani Rütbe sistemine uyan MC clupleri başarması çok doğaldır. Bunun en büyük sebepleri aşağıdaki gibidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*