SÜRMENE

SÜRMENE, Trabzon iline bağlı ilçe bu ilçenin merkezi olan kasaba. ¡ toprakları engebeli, güneyi dağ-tır. Fındık ve çay tarımı yapılır, mı-r, fasulye ekilir. Kasaba Karadeniz /ısında kuruludur. Yüzölçümü 473 ı.2, ilçe nüfusu 35.306, merkez ifusu 12.008 (1990).