SURINAM

SURINAM
Yüzölçümü .Nüfusu Başkenti Resmi dili Dini
Resmi adı Para birimi
: 163.265 km.2 : 415.000 (1987)
: Paramaribo : Hollandaca : %40 Hıristiyan, %25 Hindu,
%20 Müslüman : Surinam Cumhuriyeti : Surinam Guldeni
rincisi Fatiha olan 114 sureden oluşur. Surelerin uzunlukları değişiktir. En uzun sure olan Bakara 286 ayettir Ûç ayet olan sureler de vardır. Kmî sureJer bütün olarak inmiş, ki-mieri de ayet ayet inip sonradan bir araya getirterek sureler oluştu-nJmuşiur Hicret’ten önce Mekke’de inen ayetlere “Mekki”, Hicret’ ten sonra Medine’de inen ayetlere 3e ‘Medenf denir.