SÜNNET

SÜNNET

SÜNNET, günümüzde çeşitli topluluklarda, çeşitli biçimlerde uygula-nagelen, erkeğin erkeklik organının ucundaki derinin çepeçevre kesilmesi eylemi. Kimi topluluklarda kızlara da uygulanır. Çok eski bir gelenek olan sünnetin bilinen ilk uygulamaları İ.Ö. 4000 yıllarında Mısır’da yapılmıştır. Müslümanlık ve Musevilik, sünneti yerine getirilmesi zorunlu bir işlem olarak kabul eder. Ayrıca birçok ilkel kabilede, özellikle Afrika’nın kimi zenci kabilelerinde de uygulanmaktadır. Aslında bu kabilelerde de sünnetin dinsel bir anlamı vardır. Buralarda sünnet töreni başlıca kutsal törenlerdendir ve gençlerin topluma kabul edilmesi anlamını taşır. Yahudiler doğumdan 8 gün sonra, Müslümaniar 1 yaşından ergenlik çağına kadar olan dönemde erkek çocuklarını sünnet ettirirler. Sünnet, hekimlik açısından tehlikesi olmayan basit bir cerrahi işlemdir. Günümüzde kimi uzmanlar sünnet derisinin bazı hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştırdığını, bu nedenle de alınmasının gerekli olduğunu kabul etmektedirler.
SÜNNET, İslam dininde “Peygamber’in sözleri ve davranışlarıyla gös terdiği yol” anlamında kullanılan sözcük. Arapça “işlek yol” anlamındadır. Sünnet, Kuran’ı tamamlar,