SÜMERLER

SÜMERLER

SÜMERLER
den Başbakanlık’a bağlandı. Sümer-bank’taki devlete ait hisselerin tamamı bedel alınmadan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi’ne devredildi. Şubat 1989’da Sümerbank satışının nasıl yapılandırılacağı konusunda ön danışmanlık anlaşması, yabancı danışmanlık kuruluşları, Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası ile Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi arasında imzalandı. Kurumun Merkez Kuruluşu, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük’ten oluşur Günümüzde Sümerbank’ın 33 müessese, 5 fabrika, 4 bağlı ortaklık, 31 katılım, 44 banka şubesi, 466 satış mağazası vardır. Bu konumuyla Sümerbank sanayi alanında dokuma ve giyim, porselen, deri, besin, kimya sanayileri dallarında etkinlik göstermekte; bankacılık alanında da bir yandan küçük tasarrufları yatırımlara yöneltirken bir yandan da kendi kuruluşlarının bankacılık hizmetlerini görmektedir.