SÜMERBANK

SÜMERBANK

SÜMERBANK, 11 Temmuz 1933’te 2262 sayılı yasayla, ticaret, sanayi ve bankacılık işleriyle uğraşmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak sermayesi Hazine tarafından karşılanarak 1938’de yürürlüğe giren 3460 sayılı iktisadi devlet teşekkülü konumuna getirildi. Faaliyetleri arasında sanayi, pazarlama, ticaret, bankacılık, eğitim ve araştırma, istihdam ve yatırımlar yer almaktadır. 1987’de 3291 sayılı kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmesi hakkındaki kanun çerçevesi içinde Bakanlar Kurulu kararıyla Sü-merbank’ın özelleştirilmesine karar verildi. Kuruluşun bağlı olduğu bakanlıkla ilişkisi kesildi ve idari yön-
1991