Sultan Abdülazîz Han’a Güney Afrika’dan Mektup Var…

Sultan Abdülazîz Han’a Güney Afrika’dan Mektup Var…Ekran Alıntısı
Sinan TUNÇ
Osmanlı Devleti, yalnız hâkim olduğu topraklarda değil dünyanın dört bir tarafında da Islâm’ı yaşayan, yaşamaya çalışan topluluklarla münâsebeti hiç kesmemiş; onların menfaat ve refahlarını temine mümkün olduğunca gayret göstermiş ve imkân nisbetinde de maddî ve mânevi yardımlarda bulunmuştu. Kimi zaman dînî kitaplar gönderirdi ve hatta kimi zaman bizzat hoca!
Bu sayımızda dercettiğimiz mektup, Cape Tovvn’ın önde gelen dînî liderlerinden imam Ah- med’le adı Cape Tovvn’ın ilk Müslüman kadınları arasında anılan Saartjie van de Kaap’ın oğlu olan Muhammed Ahmed tarafından yazılmış; tarih Aralık 1861.
Muhammed Ahmed, 1851’den 1872’de vefatına dek Cape Tovvn’ın ilk mescidlerinden biri olmakla maruf Evvel Mescidi’nin imamlığını yapmıştı. Orada âdet olduğu üzere babasının ilk adı oğluna son ad olarak verilirdi. Yâni bu zât-ı şerifin asıl adı Muhammed ve babasından intikal eden ismi ise Ahmed’di. Mektubu yazdığı sırada imâmetinin on yılı henüz dolmuştu, ifâdelerinden anlaşıldığı üzere Sultan Abdülazîz Han’ı cülûsu sebebiyle tebrik ediyor, selefi ve kardeşi Sultan Abdülmecîd Han’ın onlar için yaptığı iyilik ve ihsanlardan dolayı ona teşekkür ediyor ve Bâb-ı Âlî’ye sadâkat ve itâatte aynen eskisi gibi ber-devam olacaklarını söylüyor, işte mektubun orijinali ve Türkçeye tercümesi.

 

Türkiye İmparatorluk Majesteleri Sultan
o Majesteleri memnun edebilir .
Ben , Mohamet Achmat , Cape Town Mussel- adam nüfusunun Baş Rahip, Güney Afrika Your selefi onların istek ve çıkarlarını iletme yönünde yapmış olduğu tüm bunların minnettar bildirimler temsil olanlar adına Majesteleri ihale en saygılı yalvarıyorum .
Türk tahtına Your katılım Your İmparatorluk Majesteleri tebrik , bu koloninin Musselman onların ekin You sağlamak için yalvarıyorum , ve Kişisel şanlı selefi tarafından gösterildiği gibi Majesteleri nezaketle memnun olacak güven onlara aynı tür dikkat uzatmak için , kendi çıkarları ve refahı , ve onlar etkileyen tüm durumlarda güvendiğiniz Providence olabilir O'nun merhametli iyiliği , Majesteleri sadık konuların kaderlerini hükmetme uzun ve mutlu bir yaşam ile kutsanmış olabileceğini sipariş bunu böylece .

 

21 Aralık 1861
Baş Rahip Mohamet Achmat

Türkiye’nin Sultanı
Majestelerine,
Dilerim sizi memnun eder Sultanım Efendim,
Güney Afrika’da kâin Cape Town Müslümanlarının imamı ben Muhammed Ahmed, Zât-ı Şâhâneniz’e selefiniz Sultan Abdülmecîd Han Hazretleri’nin arzu ve menfâatlerimizi gözetmesi sebebiyle, temsil ettiğim halkım adına, minnet ve teşekkürlerimi sunmaya müsâade istiyorum.
Onlar adına Osmanlı tahtına cülûsunuzu tebrik ediyor ve bu koloni Müslümanlarının size olan sadakatlerini temin ediyorum. Ayrıca, ifâde etmek isterim ki Cape Town Müslümanları siz Devletlü Efendi- miz’in de selefiniz gibi bu kardeşlerinizin menfâat ve refahlarını memnuniyetle kollayacağınızdan emindirler. Şundan da emindirler ki Allâh azze ve celle siz Zât-ı Âlîleri’ni uzun ve mes’ûd bir ömürle nimetlen- direcek ve sizler biz sâdık bendelerine bir ömür boyu hükmedeceksiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.