SÜLEYMANCILIK

SÜLEYMANCILIK, Romanya göçmenlerinden Süleyman Hilmi Tuna-han’ın 20. yüzyılda kurduğu Sünni tarikat. Daha çok Batı Anadolu’daki göçmenler arasında ilgi görmüştür. Süleyman Hilmi, aslında bir Nakşibendi şeyhi olup tarikatı da birçok yönleriyle Nakşibendiliğe benzer. Siyasal nitelikli olan tarikat, Kuran a uymayan her türlü davranışa, kurala ve yasaya, dolayısıyla devrimlere karşıdır. Merkezi Medine olan ve halifelikle yönetilen bir İslam devleti kurmayı amaçlayan Süleymancılık, kendilerinden olmayan herkese karşı sert davranılmasın! isteyen hoşgörüsüz bir tarikattır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*