SÜLEYMAN

SÜLEYMAN

SÜLEYMAN

Yirminci Osmanlı padişahı(İstanbul, 1642- Edime, 1691).
laşması’m imzalamak zı (1699). Bir süre sonra ds tanbıd Anlaşması’m imz lülerden Amcazade Hüs( sadrazamhğı dönemind anlaşmayla Banat (Te lası ve Belgrat Osmanlı]
Sultan İbrahim’in oğlu ol n, 1683 Viyana bozgun Osmanh ordularının süi si üzerine, ağabeyi M tahttan indirilmesiyle ı Devletin içte ve dışta di teyen padişah, yönetil yönlerinden gereğince 3 ği için buna olanak buh tanatının ilk yıllarında kerterinin isyanlarıyla 1 tuı^a, Lehistan ve Ven topraklarında yeniden i rekli yenilgiler üzerine zil Mustafa Paşa sadra rildi. Yeni sadrazamın y lik yönlerinden aldığı ön otoritesini sağladı. Avuı sefer yapan sadrazam, birçok kaleyi kurtardı, bu savaşlar olurken 01 mak üzere hasta bir d ne’ye götürüldüğü sıra

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.