Anasayfa » » ALLAH DOSTLARI » SÜLEYMAN SIDKI EFENDİ:

SÜLEYMAN SIDKI EFENDİ:

SÜLEYMAN SIDKI EFENDİ: İstanbul’da yetişen evliyâdan. ismi Süleymân Sıdkı olup, Izzî Efendi-zâde diye bilinir. 1210 (m. 1795) senesinde İstanbul’da Sütlüce semtinde doğdu. 1259 (m. 1843) senesinde İstanbul’da vefât etti. Sütlüce’deki Sa’dî Dergâhı bahçesine defnedildi. Cdleymân Sıdkı Efendi, babasımn terbiye ve himâyesinde yetişti. Aklî ve naklî ilimlerde üstün bir dereceye yükseldi. Son derece cömert, kerîm ve zarîf bir zât idi. Dünyâmn geçici şeylerine gönül bağlamazdı. Sultan İkinci Mahmûd Hân kendisine çok saygı gösterirdi. 1252 (m. 1836) senesinde dergâhını yeniden yaptırdı.Dergâh kitâbesindeki beytler Sultan’a duâdır. Süleymân Sıdkı Efendi, Murâd-ı Münzâvî’den (r.aleyh) feyz aldı ve Nakşibendî yolunun edebini öğrendi. Galata Mevlevîhânesi şeyhi meşhûr Gâlip Dede vâsıtasıyla da Mevlânâ’ya (r. aleyh) bağlılıkları vardır. Süleymân Sıdkı Efendi, ondört sene kadar, Sütlüce’deki Sa’dî Dergâhında insanlara ilim öğretti, doğru yolu gösterdi. Şiir kâbiliyeti olup, güzel beytler söyledi. Vefât ettiğinde, zamânının şâirlerinden Safvet Efendi ve başkaları onun hakkında medhedici şiirler söylediler:

Yaktı şevk-i aşk-ü-muhabbet vücûdunu,

Hâl ehl-i bir azîz idi rahmet ede Allah.
Katre-i rahmet olup târihinin her nutfesi,

Süleymân Sıdkı Efendi makâmım eyleye Mevlâ cinân.

Sa’dî Dergâhı’ndaki türbesine girilince, birinci kabir, babası Mustafa Izzî Efendi’ nin, dördüncü kabir, kendilerinindir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.