SÜLEYMAN PAŞA’NIN ESKl ZAĞRA UTKUSU

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

SÜLEYMAN PAŞA’NIN ESKl ZAĞRA UTKUSU

Rus ordusunun Balkan’ın güneyine sarkması
İstanbul’da devlet yönetimini kaygılandırdı,
Saraydan cepheye emirler yağdırıldı.
Geniş ölçüde savunma hazırlıkları başlatıldı.
General Gurko’nun 27 Temmuz’da Eski Zağra’ya girmesi,
Yanbolu ve Filibe’yle telgraf ve demir yolu
Bağlantılarını kesmeyi başarması
Eski Zağra ile Yeni Zağra kentlerini ele geçirerek
Grandük Nikola’ya Edirme yoluna çıkma umudunu verdi,
Bu bunalım ve umutsuzluk içinde
Süleyman Paşa Karadağ cephesinden yetişti;
Saray ve seraskerlik katından emir beklemeden
Komutundaki kıtalarım sıkı yürüyüşle
Dedeköy üzerine yönelerek düşmana saldırdı;
Dük Nikola de Lühtenberg komutasındaki
Çarlık hassa alayları ağır bir bozguna uğratıldı;
Ardından hızla Yeni Zağra’ya girildi
Ve burasım pekiştirmeyi başardı,
Soma otuz tabur piyade, iki alay süvari
Ve otuz altı topla
Hızla Eski Zağra üzerine yürüdü !…

General Gurko’nun başlıca güçleri buradaydı.
İki ordu arasında iki gece bir gün süren
Çok çetin savaşlar oldu…
İkinci gecenin sonunda
Düşman ağır bir yenilgiye uğradı,
Kenti boşaltıp çekilme durumunda k ald ı!…
Süleyman Paşa, Rauf Paşa’dan destek güç istedi,
Ama bütün yalvarmalarına karşın
Süleyman Paşa’mn bu isteğim geri çevirdi.

Çünkü padişahın küskünlüğü ve kindarlığına
Onun kişisel kıskançlığı da eklenmişti…
Bunun için Süleyman Paşa’dan gelen
Yardım isteğini öfkeyle geri çevirmişti!
Ama Süleyman Paşa çetin bir askerdi
Ve çok iyi bir vatan severdi…
Elindeki sınırlı güçle düşmanı iyi izledi,
Koca Balkan’ın bütün güney kesimini
Tümüyle düşmandan kurtarabildi !
Ama yalmz Şıpka ve çevre geçitleri,
Düşmanın elinde kaldı güney kesimleri !…
Süleyman Paşa’ya karşı gerek saraydan,
Gerekse Rauf Paşa’dan,
Daha birçok benzer olaylardan
Hayrete düşen düşman başkomutan
Savaştan sonra sultan Abdülhalid’e:
” Bu savaşı benim generallerim kazanmadı,
Sizin ve kimi paşalarınızın tutumu kaybettirdi !…
Tümcesini hâyreder içinde kalarak tüyebildi.
Times’ın askeri muhabiri general Kempell,
Bu Türk utkusu için gazetesine şu haberi gönderdi:
” Hücum eden Türkler, kenti savunan ise Ruslar,
Ama savaş meydam Rus ölüleriyle dopdolu !
Türkler yaman savaşçı, Ruslar ise kaba saldırgan !
Süleyman Paşa gerçekten büyük komutan !
Savaşın başında Rusların büyük korkusu
Süleyman Paşa’mn başkomutanlığa getirilmesi;
O zaman tam olurdu Türklerin savaş utkusu !

Süleyman Paşa Fransa’da öğrenim görmüştü,
Harbiye öğrencisiyle birlikte
Sultan Aziz’i tahttan indirmişti,
Bu kişi, Sultan Abdülhamid’in amca siydi…
Abdülhamid tahta oturunca Paşayı uzaklaştırmıştı.
Savaşta en son başkomutan olacak insan
Süleyman Paşa olacaktı, o ise sultan !
Devletin yazgısı doğuda bu denli kişiseldi. !”
Böyle de olmuştu ! Balkanlar elden giderken
En son anda Süleyman Paşa’yı yaptılar başkomutan !
Çünkü cepheyi düşmana karşı yönetmek
O denli kolaydı İstanbul’dan sırça saraydan !

 


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.