SÜKSİNİK ASİT

SÜKSİNİK ASİT

SÜKSİNİK ASİT, beyaz, kristal yapılı organik asit (CH2COOH). Ergime noktası 185°C’tır. Boya, lak ve çeşitli ürünlerin yapımında kullanılır.
SÜLEYMAN (İ.Ö. 10. yüzyıl ortalarında), Kuran’daadı geçen peygamberlerden biri; İbranilerin üçüncü kralı. Babası Davut’tan sonra kral oldu. 40 yıl kadar hüküm sürdü. Ticarete önem verdi. Komşularıyla iyi geçindi. Mısır firavununun kızını aldı. Saba Melikesi Belkıs ile dostluk kurdu. Bu dostluk din kitaplarına da konu olmuştur, ilk İbrani Kralı Talut sade bir yaşam sürmüştü. Süleyman, babası Davut zamanında başlayan saray hayatını daha da geliştirdi. Çok debdebeli bir biçimde yaşadı. Fenikeli mimarlara Kudüs’teki ünlü Mescidi Aksa tapınağını yaptırdı. Altınlarla süslü bu tapınağın görkemi herkesin gözlerini kamaştırdı. Kuran ve İncil’e göre Süleyman hay-
vanların dilinden anlıyor, onlarla konuşabiliyordu. Bu nedenle Kuran, Süleyman’dan yalnız insanların değil, hayvanların da peygamberi olarak söz etmiş, Tanrı’nın izniyle hayvanlarla konuşabildiği söylenmiştir. Hükümdarlığının son yıllarında krallığındaki kabileler arasında karışıklıklar çıkmaya başladı ve ölümünden sonra İbrani Krallığı ikiye bölündü.