SÜKSİNİK ASİT

SÜKSİNİK ASİT

SÜKSİNİK ASİT, beyaz, kristal yapılı organik asit (CH2COOH). Ergime noktası 185°C’tır. Boya, lak ve çeşitli ürünlerin yapımında kullanılır.
SÜLEYMAN (İ.Ö. 10. yüzyıl ortalarında), Kuran’daadı geçen peygamberlerden biri; İbranilerin üçüncü kralı. Babası Davut’tan sonra kral oldu. 40 yıl kadar hüküm sürdü. Ticarete önem verdi. Komşularıyla iyi geçindi. Mısır firavununun kızını aldı. Saba Melikesi Belkıs ile dostluk kurdu. Bu dostluk din kitaplarına da konu olmuştur, ilk İbrani Kralı Talut sade bir yaşam sürmüştü. Süleyman, babası Davut zamanında başlayan saray hayatını daha da geliştirdi. Çok debdebeli bir biçimde yaşadı. Fenikeli mimarlara Kudüs’teki ünlü Mescidi Aksa tapınağını yaptırdı. Altınlarla süslü bu tapınağın görkemi herkesin gözlerini kamaştırdı. Kuran ve İncil’e göre Süleyman hay-
vanların dilinden anlıyor, onlarla konuşabiliyordu. Bu nedenle Kuran, Süleyman’dan yalnız insanların değil, hayvanların da peygamberi olarak söz etmiş, Tanrı’nın izniyle hayvanlarla konuşabildiği söylenmiştir. Hükümdarlığının son yıllarında krallığındaki kabileler arasında karışıklıklar çıkmaya başladı ve ölümünden sonra İbrani Krallığı ikiye bölündü.SÜLEYMAN I, Kanuni (1494 Trabzon – 1566 Zigetvar), Osmanlı padişahı. I. Selim’in oğludur. En uzun süre tahtta kalan padişahtır (46 yıl). Babasının padişahlığı sırasında Sa-ruhan sancakbeyliğinde bulundu. Çaldıran ve Mısır seferleri sırasında Edirne ve Rumeli’nin korunmasıyla görevlendirildi. 1520 yılında babasının ölümü üzerirîe tahta çıktı. Onun zamanında, Osmanlı İmparatorluğu askeri ve siyasal bakımdan en parlak çağını yaşadı. Bu dönemde, OsmanlI orduları batıda Belgrad (1521) ve Macaristan’ı (Mohaç Seferi, 1526) ele geçirdiler. Avusturya’ nın başkenti Viyana kuşatıldı (1529). Ayrıca Osmanlı orduları Almanya içlerine dek ilerlediler. Doğuda Irak ve en önemli kenti Bağdat OsmanlIların eline geçti (1534). OsmanlI sınırı Basra Körfezi’ne dek ulaştı. Bağdat’ın alınmasından sonra Fransa Kralı I. François’nın elçisi Jeân de la Forest ile yapılan bir antlaşma sonucu (1536)’; Fransa’nın Doğu’daki ticaret imtiyazları güvence altına alındı. Bu antlaşma hem kapitülasyonların başlangıcı olması, hem de Doğu’da Fransız etkinliğinin uzun süre geçerliliğini koruması açısından önemliydi. Askeri başarıların yanı sıra, Kanuni döneminde, yapılan değişikliklerle, Osmanlı İmparatorluğu yönetim ve askeri bakımdan da en yetkin biçimini aldı. Bu yüzdendir ki, Osmanlı kaynaklarında “Kanuni”, Avrupa kaynaklarında “Muhteşem” adıyla anılır. Osman-
lI ordularının karadaki başarılarının yanı sıra denizlerde de Osmanlı donanması büyük başarılar elde etti. Ege ve Akdeniz’de pek çok ada (Rodos, 1522; İstanköy, Sömbeki) OsmanlIların eline geçti, Akdeniz’de, AvrupalIlara karşı Preveze

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*