SUKAMIŞI

SUKAMIŞI
yıllık, otsu, latifolia, T.
bataklıklard rakları hasıı efkek çiçel başaklar du
SUKARNO,
ya/Cava-19 yaiı devlet ; sal bağıms ve ilk cumht tik eğitimini 1920 lerde | bağımsızlık HollandalIlar (1929-1932). Cava’dan sı Savaşı’ndak dan, 1945’te
1978
SULTANA
4)
(25
dil:
yolu-üğün üşler nelde n tü-muta-:sinde yüzyıl); Küfeli Haşim’ n söz-benimse-e uygun kullanılma kul-;
boz-bu söz-her türde kul-
SUĞLA ya da KARAVİRAN GÖLÜ,
İç Anadolu’da, Seydişehir Ovası’nın güneyinde göl. Bataklık bir yörede bulunan gölün yüzölçümü ilkbaharda 15 km.2yi bulur. Fakat yaz sonlarında, yılın meteorolojik koşullarına bağlı olarak 2-4 kat küçülebilir. Göl sularının çekildiği topraklarda yetişme süresi kısa olan bazı ürünler yetiştirilir.
SUHARTO (1921 Kemusu Argamul-ja/Cava), EndonezyalI general ve siyaset adamı. Hollanda’ya karşı bağımsızlık savaşında yer aldı (1945-1949). Kurmay başkan yardımcılığı görevinde bulundu (1960). 1965 yılındaki sol hükümet darbesini önledi. Ayaklanma sırasında öldürülen General Yani’nin yerine genelkurmay başkanı ve savunma bakanı oldu. Bu görevdeyken Komünist Parti üyesi pek çok kişiyi öldürttü ve Başkan Sukarno’yu, hükümet başkanlığını kendisine bırakmaya zorladı (1966). Sukarno’nun unvan ve görevlerini kaldırttıktan sonra (1967) cumhurbaşkanı yardımcısı oldu. 1968 yılında cumhurbaşkanı seçildi ve Sukarno döneminin son izlerini de sildi. 1973’te ve 1978’de yeniden cumhurbaşkanlığına seçildi. Enflasyonu önlemek için sert bir politika uyguladı ve yabancı sermayeye öncelik tanıdı. 1983 ve 1988’de cumhurbaşkanı seçildi.
SUKAMIŞI, sukamışıgillerden, çok yıllık, otsu, küçük bir bitki (Typha latilolia, T. angustifolia). Suda ve bataklıklarda yetişir. Almaşık yaprakları hasırcılıkta kullanılır. Dişi ve erkek çiçekleri aynı eksende ayrı başaklar durumunda toplanmıştır.
SUKARNO, Ahmet (1901 Suraba-ya/Cava-1970 Cakarta), EndonezyalI devlet adamı. Endonezya ulusal bağımsızlık hareketinin önderi ve ilk cumhurbaşkanıdır. Mühendislik eğitimini tamamladıktan sonra 1920’lerde politikaya atıldı. Ulusal bağımsızlık hareketine katıldığı için HollandalIlar tarafından tutuklandı (1929-1932), 1933’ten 1942’ye dek Cava’dan sürgün edildi. II. Dünya Savaşı’ndaki Japon işgalinin ardından, 1945’te ülkesinin bağımsızlığı-
nı ilan etti ve cumhurbaşkanı oldu. Ancak 1949’a dek HollandalIlara karşı bağımsızlık savaşı sürdürüldü, bu arada 1948’de bir kez daha tutuklandı. 1949’dan 1965’e dek ülkesini, Asya’daki Amerikan etkisinin dışında, sömürgeciliğe karşı bir politika izleyerek yönetti. 1966 yılında, ordu komutanlarının anti-komünist darbesinden sonra yetkileri azaltıldı ve ardından görevden uzaklaştırılarak (1967) ölünceye dek gözaltında tutuldu.
SULAKYURT, Kırıkkale iline bağlı ilçe ve bu ilçenin merkezi olan kasaba. .1990 yılında il yapılan Kırıkkale iline bağlanmadan önce Ankara’nın bir ilçesiydi. İlçe toprakları yayla ve alçak arazileri kaplar. Tarım yapılır. Büyük miktarda tiftik keçisi yetiştirilir. İlçe, Kızılırmak’ın küçük bir ayağının vadi tabanında kuruludur. İlçe nüfusu 18.740, merkez nüfusu 5.754(1990).
SULAVESİ ya da SULAVVESİ, Endonezya’da ada. Eski adı Cele-bes’dir. Yüzölçümü 189.033 km.2, idare merkezi Ujung Padang’dır. Adada bazalttı ve volkanik tüflü yaylalar bulunur. Devamlı olarak şiddetli depremler meydana gelir. Ekvatorun yakınında bulunduğundan iklim sıcak ve yağışlıdır. Önemli ölçüde demir ve nikel filizi yatakları bulunan adadan hindistancevizi, kapok ve av ürünleri ihracatı yapılır. Nüfusu 8.535.000.
SULLA, Lucius Cornelius (İ.Ö. 138, ? – 78 Puzzuoli/italya), Romalı general ve diktatör. İyi bir öğrenim gördü. İ.Ö. 97’de praetor oldu. Sosyal savaşta görev aldı (İ.Ö. 90-89). Bu savaştan galip çıktı. Çevresi ve nüfuzu arttı. Senatör oldu (İ.Ö. 88). Roma’nın doğu eyaletini zapteden VI. Mithridates’e karşı yürütülen kampanyayı örgütledi (İ.Ö. 86). Onun üzerine yürüdü, Atina’yı geri aldı. Roma’da bulunmayışından yararlanan siyasi rakipleri Lucius Cin-na ve Gnaeus Carbo, hükümeti ele geçirdiler. İ.Ö. 83’te Roma’ya dönen Sulla, rakiplerine karşı çıkınca iç savaş patlak verdi. Art arda zaferler kazandı. Rakiplerini ortadan kal-
dırdı. Roma’nın mutlak diktatc du (İ.Ö. 82). Devlet işlerini bc yürütmeye başladı. Bu arad; reformlara da girişti. Senatı sayısını iki katına yükseltti. I alanında cezaları artırıcı karar kardı. Yasa yapma yetkisinin ) ca senatoya ait olduğunu I bağladı. Senatörlerin bor azalttı. İ.Ö. 79’da istifa etti.