SÜİT

SÜİT

SÜİT, aynı tonda yazılmış dans parçaları dizisi. Halk danslarından doğmuştur. İlk örnekleri 13. yüzyılda verilmiştir. O dönemde ağır (pavana) ve oynak (gagliarda) iki bölümden oluşuyordu. Bunlara viyola ve gayda eşlik ederdi. 15. yüzyıldan sonra daha çok flüt, obua, keman ve epi-net gibi aletlerle çalınmaya başlandı. 18. yüzyılda da bugünkü biçimini aldı. 19. yüzyılda Lachner, Raff, Debussy, Boelmann vd. bestecilerle yeni bir atılım yaptı. Süitlerde görülen başlıca danslar Allemande, Courante,