Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

SUDA ÇÖZÜNEN METAL

SUDA ÇÖZÜNEN METAL

 

“Hayır azizim, deli değilim. Senin ynlıyacağın mükemmel bir metal ya­rattım. Hem hafif, hem sert, sıcağa, soğuğa, basınca ve radyasyona karşı dayanıklı. Harika bir metal. Ve Feng … metaline bir tanesinin dışında her türlü testi uyguladı. Bu, çok basit ve çok temel olan bir testti, fakat o, bu­nu anlıyamadı. Böylece filosunu yaptı ve Klor’un denizlerine hiç bir şeyin farkında olmadan soktu…. bu olduk­ça mükemmel olan metal suda çözü­nüverdi.”

{Uzay Operası)

Space Opera Ray Russell 1961

SUDA ÇÖZÜNEN METAL


 

 

Zorba hükümdar Zoonbarolarrio Fersg hafıza­sını topladığında, bilgin Dr. Torak’ın suda çözü­nen acaip bir metal yaratarak Kızı Vola’yı elinden nasıl kurtardığını tekrar hatırladı. Feng, sudan oluşmuş Klor gezegenini işgal ettiğinde, filo okyanusa daldıktan hemen sonra, uzay gemileri suda çözünmüş ve böylece evrensel barış tek­rar sağlanmıştı. Eğer Feng’in hafızası biraz da­ha kuvvetli olsaydı, büyük bir olasılıkla böyle bir metalin prototipinin çok eksiden 1980 yılında Row, New Hampsihir’dek! TAFA Metallisation Inc. de çalışan bilim adamları tarafından yapıl­dığını hatırlıyabilecekti.

TAFA nın uzmanlığı çeşitli maddeler üzerine metal püstürtmektir: Elektriksel kormayı sağla­mak için ev kompütürlerlnin plastik kabinlerinin iç kısımlarına ince bir metal örtüyü püskürtmek gibi. Bu işlem boya püskürtme tabancalarına benzer bir cihaz yardımıyla yapılır. Arcspray ola­rak adlandırılan bu tabancanın için» elektrik yüklü İki tel sokulmuştur. Tellerin uçlarının kar­şılaştığı yerde oluşan parçacık arkı tabancadan İstenilen yüzey üzerine püskürür. Bir deney sı­rasında araştırmacılar alüminyum teli diğer bir alaşımla (patenti alınıncaya kadar kimiiği gizil tutulmaktadır) bir araya getirerek yeni bir mal­zeme yarattılar. Her ne kadar bu malzemenin şimdilik bir adı yoksa büyük bir olasılıkla Russellite olarak adlandırılacaktır.

Russelllte, hafif, sert, elektrik Iletgenliğine sahip bir malzeme olup, kolayca İşlenebilir ve

Thomas H.Maugh II

315 °C İn hemen üstünde yumuşayabilir. Fakat onun en ilginç özelliği suda çözünmesidir.

Yaklaşık 1,5 mm kalınlığında bu malzemeden yapılmış bir plaka, soğuk suya sokulduğunda geride ince siyah bir toz bırakarak 2-3 d&k. İçin­de çözünecektir.

TAFA dakl bilim adamları, bunun nasıl ol­duğuna tam olarak anlamamakla birlikte bu çö­zünmenin, metalin yalnızca su ile teması sıra­sında, alüminyum ve diğer alaşım arasında oluşan bir elektrik yük farklılığı ile ilgisi olduğunu san­maktadırlar. Bu reaksiyon, alüminyumun bir asit çözeltisine sokulduğundaki durumuna benzeme­mektedir. Çözünme miktarı, alaşımın oranını de­ğiştirmekle değişikliğe uğratılacağı gibi basın­cın çoğaltılması İle de artırılabilinir.

TAFA nın başkanı Merle L. Thorpe, “Bizim ilk aklımıza gelen böyle bir malzemenin, nehire dalmak istiyen modem bir Houdinl İçin bir ke­lepçe yapmaya çok uygun olacağı İdi. Fakat, o zamandan beri diğer uygun kullanma alanları üze­rinde de düşünmekteyiz. Örneğin deniz uygula­malarında yosun giderici maddeleri de-algicldes- içeren organik bileşikleri kapsülleraede, yakıt dağıtım sistemlerinde ya da taşkın alarm kont­rollerinde uyarıcı olarak kullanılmaları gibi.

(Devamı Sayfa 38’de)

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.