Subliminal mesaj nedir?

Subliminal mesaj nedir?subliminal mesaj

Bilinçaltını etkilemeyi amaçlayan resim, imaj, görüntü, ses ve her türlü mesajlara “subliminal” mesajlar adı verilir. Subliminal mesaj, başka bir objenin içine gömülü olan bir işaret ya da mesajdır. Ve normal insan al­gısının, sıradan bir zamanda fark etmesi çok zordur.

Nerelerde karşımıza çıkar?

Bakıldığında, izlendiğinde ya da du­yulduğunda fark edilmeyen ancak oradaki varlığı ile insanları etkilemek üzere tasar­lanmış olan subliminal mesajların asıl hedefi bilinçaltıdır. Bu usul, bir ürünün reklâmını yapmaktan, bir inancın ya da görüşün pro­pagandasını yapmaya kadar varan, geniş bir perspektifte kullanılmaktadır.

dan yola çıkarak ‘İnsanı nasıl etkileyebili­riz” sorusuna cevap arıyorlar, ilk başta ticari kaygılar ve büyük firmaların ürünlerini hal­ka pazarlamanın bir yolu olarak görülüyor bilinçaltı mesajlar. Daha sonra ise bu tekni­ği öğrenen her kişi ve yapımcı kendi

Bilinçaltını zorlayan mesajlar sadece görüntü dosyalarında mı karşımıza çıkıyor?

Hayır, sadece görüntü dosyalarında de- ğil, ses dosyalarında, afiş ve logo gibi üze- rinde çabilinç altılışılmış görsel malzemelerde ve bil- gisayar oyunlarında karşımıza çıkabiliyor.

Neden bilinçaltı?

Çünkü gördüğümüzde, mesela açıktan yapılan reklamlarda, bu ka­dar etkili olmuyor. Çünkü kişi bilinç­li bir duruş ile gördüklerini ve duy­duklarını ya reddediyor ya da kabul ediyor. Bilinçaltı mesajlar ise öyle bir şey ki, onu görmüyor, duymuyor ve hissedemiyoruz. Çünkü o mesaj, algı frekanslarının tamamen altında ya da üstünde. Böyle bir şeyi kabul ya da reddetme gibi bir şansımız yok!

İşte 25. karenin ve subliminal rek­lamların temel mantığı bu! Verilmek istenen mesaj görüldüğü ya da du­yulduğu takdirde insan onu ya kabul eder ya da reddeder. Bu nedenle me­saj insan bilincine değil; bilinçaltına gönderilmelidir. Bilinçaltı ise insamn en savunmasız yanıdır.

Subliminal (bilinçaltı) mesajlar nasıl ve ne zaman ortaya çıkmıştır?

Bu işi yapanlar insanı ve insamn yaratılışını çok iyi biliyorlar. 1900’lü yıllara kadar uzanan bir geçmişi var bu tür çalışmaların. Psokolog ve psi- kanilistlerin insanla ilgili uyguladık­ları, gözlemledikleri ve deneylerle ortaya koydukları bilgi ve bulgular-

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.