Anasayfa » Kısa anlamlı hikaye » ŞU İKİ ADAMDAN BENİ KURTAR!

ŞU İKİ ADAMDAN BENİ KURTAR!

12 inci asrın sonlarına doğru Ortadoğuya II – ^ [ a k ı n etmiş Haçlı ordularını küçücük ordusuyla püskürtüp, o günkü İslâm dünyasını Haç­ lı tasallutundan uzun bir müddet muhafaza ettikten son­ — 90 — i I ra savaş bayrağını diğer kahraman Salahaddin Eyyü- bi’ye bırakarak Haleb civarında ruhunu teslim eden bü­ yük kumandan ve âdil hükümdar Nureddin Zengi bir gece Haleb’te Hazret-i Resûlüllah’ı rüyasmda görürKendisine tebessüm ederek bakan Resûl-ii Ekrem, Efendimiz iki mübarek parmağıyla iki adamı işaret ederek: — Nureddin şu iki adamdan beni kurtar! Der. Heyecanla uyanan Nureddin Zengi, bir müddet dü­ şünceye dalar ve tekrar uyur, fakat aynı -rüyayı üç defa görür: Her defasında Hâzret-i Resûlüllah: — Nureddin şu iki adamdan beni kurtar. Diyerek iki kır saçlı kimseyi gösterir. Sabah namazım kıldığı Büyük Nur Camiinde Hoca Efendiye bu rüyayı anlatır: Hoca Kfendi: ‘ — Hazret-i- Resûlüllah, bir tehl.keye maruzdur. Der hal gitmelisin! Diye tefsir eder.- Hemen bir manga askerle yola çıkan Nureddin Zengi bir çok kıymetli hediyeleri de beraber alarak Medineye doğru -ilerler. Bir haftadan’fazla* bir müddetle yolculuk yaptıktan sonra nihayet Medine-i Münevvere’ye vaiır. îlk iş olarak, Hazret-i Resûlüllah’m kabrihi ziyaret eder, sonra bütün Medine halkını getirdiği hediyeleri da­ ğıtmak üzere oraya toplar.- ;— Sizler Hazret-i Resulüllahın aziz komşularısınız bu. hediyelerimi lütfen kabul edin, diyerek herkese ayrı ayrı yardımda bulunan Nureddin Zengi, rüyasmda kendisine gösterilen adamlara rastlayamaz. Bu defa tekrar sorar: — Buraya gelmeyen hiç kinişe kaldı mı acaba? .— Evet, derler. İki sene evvel batıdan gelmiş iki kimse var ki, onlar hiç bir hediye almazlar, son derece cömert kimseler, gece gündüz evlerine kapanıp ibadetle meşgul olurlar. İçimizde en salih kimseler olarak görümirler. İşte o iki zat burada yoklar; Evleri de Resûlüllahm kabri saadetinin yakınında şurada. Derhal bu iki şahsın yanma giden Nureddin Zengi, güç belâ kapıyı açtırınca birde bakar ki, Hazret-i Resû lüllahın gösterdiği kır saçlı iki adam buradadırlar. Evin ortasında büyükçe bir hasır serili fakat baş­ ka bir şey yok. Etrafı iyice tedkik eden Zengi’nin aklı na bir ara şüphe geliyor: — Şu hasırı kaldırın bakayım, der. Kır saçlı adamlar hasırı kaldırınca altında büyükçe bir merdivenin yerin altına doğru uzandığı görülüyor. Meğer bu merdivenden y£rin derinliklerine kadar inen adamlar, buradan da Resulüllah’m kabrine kadar bir mahzen işlemişler; işte o günü de tam altına geldikleri Ravza’i Mutahhare’yi delip Resulüllah’m mübarek vücudunu çalacaklar, dafyş. sonra da ilk fırsatta Avru pa’ya kaçıracaklarmış. Hükümdar Nureddin Zengi’nin sıkıştırması üzerine her şeyi itiraf eden bu iki adam kendilerinin Avrupa’­ dan geldiklerini Resulüllah’m .miibârek vücudunu kaçır mak için etek dolusu altına pazarlık, yaptıklarını apaçık söylerler. Medine halkının hayretini. mucib olan bu hadise ü- zerine suçlular gereken. ■ cezayı görürler, daha sonra da Ravza-i Mutahhare’nin etrafını kazdırarak kurşun duvar çektiren Zengi, Resulüllah’m. rüyadaki işaretiyle böyle bir hadisenin de kaşifi olur

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.