STİBNİT ya da STİBİN

STİBNİT ya da STİBİN

STİBNİT ya da STİBİN, antimonun başlıca cevheri olan yumuşak gri mineral (Sb2S3). Havai fişek ve kibrit yapımında kullanılır. En çok Çin, Çekoslovakya ve ABD’de, genellikle pirit, galen ve arsenik mineralleriyle birlikte bulunur. Daha çok düşük sıcaklıkta oluşmuş damarlarda rastlanır.
STİREN, taşkömürü katranında ve esanslarda bulunan renksiz sıvı halde aromatik bileşik, vinil benzen (C6H5. CH : CH2). Etil benzenden su çekilmesiyle elde edilir. Kaynama noktası 146°C’tır. Çift bağından Ötürü, katalizör eşliğinde kolayca polimerleşip yararlı bir termoplastik reçine olan polistirene dönüşür.
STİREN-BÜTADİEN KAUÇUĞU,
yaygın olarak kullanılan, genel amaçlı sentetik kauçuk. Bütadienle stirenin (yaklaşık %35) bir kopolime-ridlr. Doğal kauçuğunkine benzer biçimde vulkanize edilir. Aşınmaya dayanıklılığı dışında, özellikleri doğal kauçuğunkinden daha elverişsizdir. Otomobil lastikleri, stiren-büta-dien kauçuğundan üretilir. Ancak bu elastomer, ağır hizmet lastikleri için elverişli değildir.
STOACILIK, maddeci ve heptanrıcı (panteist) Eskiçağ öğretisi. Adını. Zenon’un, altında dersler verdiği ‘Vevaklı galeri” anlamına gelen “stoa” sözcüğünden alır. Bu öğreti, ahlak açısından acıları yenerek ve İsteklere egemen olarak, mutlu olma ilkesine dayanır. Başlıca temsilcileri Kıbrıslı Zenon, Frigyalı Epikte-tos ve Marcus Aurelius, Sakızlı Aristón, Cordobalı Seneca’dır.