Sri Lanka Ve Muhteşem Tarihi

 

Sri Lanka Ve Muhteşem Tarihi

1 2

Ülke adı: Siri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti2

Eski adı: Serendib, Seylan

Yüzölçümü:65,610 km2

Sahil şeridi:1,340 km

Resmî Dili: Sinhala (resmî) % 74, Tamil (milli dil)°/o18, diğer°/o8

Din:Budist % 70, Hindu % 15, Hıristiyan % 8, Müslüman % 7 )1999

 Nüfusu: 20,926,315 (2007)

Başkent: Kolombo

Yönetim :Bimiçib Başkanlık Tipi Cumhuriyet

İdari bölümler: 8 bölge: Merkez, Kuzey Merkez, Kuzey Doğu, Kuzey Batı, Sabaragamuvva, Güney, Uva, Batı

Milli bayram: Ingiltere’den bağımsızlık günü, 4 Şubat (1948)

Para birimi: Sri Lanka Rupisi (LKR)

Telefon kodu: 94 Internet kısaltması: (.lk)

iklimi: Tropikal muson iklimi.

Tarım ve Hayvancılık: Pirinç, şekerkamışı, hububat, bakliyat, baharat, çay, kauçuk, hindistancevizi, süt, yumurta, deri, et.

Doğal kaynakları: Kireçtaşı, grafit, minerai kumlar, fosfat, kil, hidro enerji.

Konum: Güney Asya’da, Hint Okyanusu’nda, Hindistan’ın güneydoğu ucunda yer alan, armudî bir şekle sahip, dünyanın en güzel tabiat manzaralarının bulunduğu yemyeşil bir çay adası.

Sri Lanka (Seylan) Tarihinin Dönüm Noktalar!

* 12. yüzyılda Arap tüccarlar ada halkıyla ticaret yapmaya başladı.

* Avrupa’dan adaya ilk gelenler Portekizlilerdir (1505).

* Portekizlilerin elinden Seylan’ı alan Felemenkler (Hollanda), Hint Okyanusu ‘nda Portekizlilerin rolünü üsdenmeye başladılar (1658).

* İneilizler adavı ele eecirdiler (1796).

* Uzun yıllar İngiliz sömürgesi olarak kalan Seylan Adası, İngiliz Milletler Topluluğu’na dâhil, bağımsız bir üye devlet oldu (1948).

* Başbakan W.R.D. Bandaranaike, Sinhala-Tamil çekişmeleri sebebiyle öldürülünce yerine hanımı Mrs. Srimavo Bandaranaike geçti. Böylece dünyanın ilk kadın başbakanı oldu (1959).

* 1972’de Cumhuriyet ilan edilerek Sri Lanka ismini aldı.

* 1978’de Sri Lanka başkanlık sistemine geçti.

1 2 3 4 5 6 7

Sultan İkinci Abdülhamîd Han ve Seylan (Sri Lanka)

Uzakdoğu’ya ayrı bir önem veren Sultan Abdülhamid Han devrinde Osmanlı – Seylan ilişkileri daha da gelişti. Kolombo’da 1864’ten itibaren yaklaşık elli yıl boyunca Markar ailesi, Osmanlı’nın Sri Lanka başkonsolosluğu vazifesini üstlenmişti. Bunlardan Abdiilmecîd Hüseyin Lebbe Markar, Kolombo’da çok başarılı bir başkonsolosluk yapmış, 1889’da çıkarmaya başladığı “Müslümanların Dostu” adlı dergiyle Hıristiyan misyonerlere karşı büyük bir mücadele başlatmıştı. Onun üstün gayretleri ile Seylan Müslümanları cuma hutbesinde Sultan İkinci Abdülhamid’in adını zikrediyordu. Abdülmecîd Efendi’den sonra 1903’te Muhammed Maçan Markar Lebbe aynı göreve getirilmişti. Osmanlı’nın buradaki son başkonsolosu olan Muhammed Maçan Markar’ın torunu Muhammed Faruk Sri Lanka’da yaşamakta, dedesine ait fotoğrafları ve hatıraları halen muhafaza etmektedir.

Kolombo Hamidiye Mektebi

Sultan İlginci Abdülhamid Han’ın teşvikleriyle kurulan Kolombo Hamidiye Mektebi, 1900’de Hacı Abdülkerim Ahmed Lebbe önderliğinde Seylanlı Müslüman zenginler tarafından açılmıştır, ümitburnu’na gönderilen Ebübekir Efendi’nin oğlu Ahmed Atâullah Efendi 1901’de Seylan’ın Kolombo ve Gaile bölgesine uğramış ve burada kurulan Hamîdiye Mektebi’nin gelişmesine çok büyük katkıları olmuştu. Okulun ismi, 1921 yılında el- Medresetü’l-Hamîdiye’den, Hamidiye Erkek İngiliz Okulu’na çevrilmiştir. Okul bugün hâlâ faaliyetini sürdürmektedir.

Osmanlı Fesi1

Seylanlı Müslümanlar mahkemede Osmanlı’nın sembolü olarak fes giyiyorlardı. 1905’lerde mahkemelerde Türk fesini, İslâm’ın sembolü kabul ederek giymek isteyen ve fes giymelerini engelleyen İngiliz idaresini protesto için büyük mitingler yapan Seylanlı Müslümanlar, Seylan’daki İslâm büyüklerinin en meşhurlarından 100’den fazlasının imzaladığı protesto metinleri de neşrettiler.

Pala Hathura Jamma Camii

Pala Hathura Jamma Camii

(Negambo) ve camide ders okuyan talebeler

(Negambo) ve camide ders okuyan talebeler

 

Sri Lanka’da Müslümanlar ülke nüfusunun %7’sini oluşturmaktadır. Başkent Kolombo ve diğer şehirlerdeki çok sayıda cami (Grand (Ulu) Camii, Maradana Camii, Orta Cami, Kollupitiya Camii, Bambalapitiya Camii, Borah Camii, Askeri Camii ve Büyük Camii…) başkentin siluetini süslüyor. Çok yakın tarihlere kadar burada Osmanlı padişahları adına hutbeler okunuyordu.

Osmanlı’nın Zor Zamanında Seylan Müslümanlarının Yardımları

Seylanlı Müslümanlar, Osmanlı donanmasına yardım için 1909,da gizli olarak Osmanlı Donanma Cemiyetinin şubesini açıp, İstanbul’a para göndermişlerdir. Seylanlı Müslümanlar, İslâm Birliği Cemiyeti öncülüğünde, Balkan Harbi’nde OsmanlI’nın yanında olduklarını haykırırlarken; Birinci 1Dünya Savaşı başlar başlamaz, 1914 yılı ­ sonla rında Kolombo’da Moorlar ­ Birli ği ve Hamîdiye Mektebi’nde ­ yapı lan iki toplantı ile İngiliz ­ sömür gesine rağmen, Osmanlıları ­ des teklediklerini açıklamışlar ve ­ Kur tuluş Savaşı’nda da Türkiye’ye yardım göndermişlerdir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*