Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

SPOR OKULLARI – BÜTÇE

BÜTÇE:
Madde 29 — Okul spor kolunun yıllık
bütçesi bir öğretim yılı için düzenlenir.
Bu bütçede yapılacak harcamaların
ve gelirlerin muhasebesi tutulur.
Spor kolunun gelirleri bankada saklanır.
Kasada 2.500 TL. den fazlası bulundurulamaz.
Paralar bankadan yönetim kurulu
başkanı veya yardımcısının ve saymanın
ortak imzalan ile çekilir. (Çek ile
ödeme öngörülmelidir.)
a) Okul spor kollan, okuliçi ve
okullar arasında yapacakları etkinliklerin
zorunlu giderlerini karşılamak
amacıyla aşağıda yazılı kaynaklardan
‘gelir temin edebilirler:
1. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
gönderilecek ödeneklerden,
2. Spor kolu üyelerinin ödentilerinden
(bu miktar kişi başına 100.— TL.
geçemez.
3. Okul kooperatiflerinden (Kânn
% 5’i oranında),
4. Okul ve öğrenci koruma derneklerinden,
(5) Üyelerin, velilerin, özel ve resmi
kuruluşların bağış biçimindeki yardımlanndan.
6. Okul içinde ve dışında düzenlenecek
piyango ve yarışmaların gelirlerinden,
b) Okul spor kollarının gelirleri,
yönetim kurulunun karan ile şu amaçlar
için harcanabilir:
1. Okula ait basit saha, tesis yapımı
ve onarım giderlerine,
2. Yarışmaların düzenlenmesi ve
yönetimde görev alanların zorunlu giderlerine,
j
3. Bedeneğitimi dersleri, spor kolu
etkinlikleri için gereksinim duyulan
aletlerle, yoğaltım ve kırtasiye gibi her
çeşit malzemelere,
4. Yarışmalar sonunda derece alan
takım ve sporculara verilecek ödüllerin
giderlerine, /
c) Spor kollan, gelirlerini aşan harOkul
Spor Kollan Yönetmeliği
camalar yapamazlar ve bir sonraki bütçe
yılına borç devredemezler.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.