Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

SPOR KOLLARININ ORGANLARI

SPOR KOLLARININ ORGANLARI:
Madde 7 — Spor Kollarının Organları
Şunlardır:
a) Temsilciler kurulu,
b) Yönetim kurulu,
c) Teknik kurul,

Temsilciler kurulu:
Madde 8 —
a) Okul müdürü,
b) Beden eğitimi derslerini yürüten
öğretmenler,
c) Sınıflardan seçilen spor temsilcileriyle,
okul ve sınıfların branş kaptanlarından
oluşur.
Madde 9 — Temsilciler kurulu, Okul
Müdürünün çağrısı üzerine okulların yeni
öğretim yılma başladığı tarihi takip
eden 15 gün içinde toplanır. Okul Müdürünün
bulunmadığı hallerde, kurula
başkan yardımcısı başkanlık eder. Kurul
ayrıca üyeleri arasından iki yazman seçer.
Madde 10 — Temsilciler kurulunun
görevleri şunlardır:
a) Bir önceki öğretim yılma ait
etkinlik raporunu incelemek ve değerlendirmek,
b) Spor kolu yönetim kurulu üyelerini
seçmek,
c) Yeni öğretim yılı etkinlikleri
için dilek ve önerilerde bulunmak.
Yönetim kurulu:
Madde 11 — Spor Kolu Yönetim Kurulu;
doğal üyelerin dışında sınıf sportemsilcilerince
gösterilecek adaylar arasından,
temsilciler kurulunca seçilir.
Madde 12 — Spor kolu yönetim kurulu
7 veya 9 kişi olup aşağıdaki üyelerden
oluşur.
a) Doğal üyeler,
1. Başkan, okulun müdürüdür.
2. Başkan yardımcısı, okul müdürü
tarafından okulun beden eğitimi öğretmenleri,
beden eğitimi öğretmeni olmadığı
hallerde beden eğitimi derslerini yürüten
diğer öğretmenler arasından seçilir.
Bir okulda başkan yardımcısının dışında
kalan beden eğitimi öğretmenleri
spor kolunun doğal ve teknik üyeleri
ölüp, başkan veya başkan yardımcısının
yönetiminde, kendi aralarında Jş
bölümü yapar ve kendilerine verilen görevleri
yürütürler.
b) Seçimle gelen üyeler.
1. Genel Sekreter (Okulun öğrenci

sayısına göre ayrıca bir de sekreter yardımcısı
seçilebilir.)
2. Sayman.
3. Malzeme koruyucu (karma okullarda
bu görev bir erkek, bir kız, iki öğrenci
seçilebilir.)
4. Üyeler (2 veya 4 kişi olabilir.)
Madde 13 — Yönetim Kurulu üyelerinin
görevleri şunlardır:
a) Başkan: )
Gerektiğinde Yönetim Kurulu toplantılarına
başkanlık eder, hazırlanan
çalışma programım xmaylar ve uygulanmasını
sağlar.
b) Başkan yardımcısı:
1. Başkanın bulunmadığı hallerde
Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık
eder.
2. Spor kolunun çalışmalarında Yönetim
Kuruluna rehberlikte bulunur.
3. Okul Spor Kolları toplantılarında
ve gerektiğinde okulun spor kolunu
temsil eder.
c) Genel sekreter:
öğrenci yönetim kurulunda spor kolunu
temsil eder. *
Spor kolunun;
1. Yazışmalarını yürütür.
2. Yönetim kurulu toplantılarının
gündemini hazırlar, toplantı, tutanak
ve kararlarını defterlerine düzenli bir
biçimde işler ve ilgililere imzalatır.
3. Spor koluna ait defterleri tutar,
belgeleri toplar ve albümü düzenler.
4. Branş kaptanlarının karşılaşmalar
için yapacakları işlemlerde başkan
yardımcısının vereceği direktif çerçevesinde
onlara yardımcı olur.
5. Etkinliklere katılan sporcuların
sağlık durumlarını ve elde ettikleri dereceleri
gösteren rapor ve çizelgeleri bir
dosyada toplar.
6. İstatistik bilgi yapraklarının doldurulmasına
yanyacak bilgileri derler,
dosyalar ve zamanında ilgili yerlere
gönderilmelerini sağlar.
İ. Spor kolu etkinliklerine katılacak
öğrencilerin lisansları ile ilgili işlemleri
başkan ve başkan yardımcısının
gözetim ve denetimi altında izler, bunları
bir dosyada saklar.

Okul Spor Kollan Yönetmeliği SPOE
Her branş için sınıf öğrencilerinden
gösterilecek adaylar arasından ve sınıf
öğrencileri tarafından, seçilirler.
Oylann eşitliği halinde başkanın
katıldığı tarafın görüşü çoğunlukta sayılı*.
Madde 18 — Spor Kolu Teknik Kurul
Üyeleri aşağıdaki görevleri yaparlar:
a) Doğal Üyeler:
Spor kolu başkanı ve yardımcısı ile
İşbirliği halinde kol çalışmalarında rehber
öğretmen olarak çalışırlar.
b) Genel Kaptan:
Spor kolu çalışma programının hazırlanmasında
ve yürütülmesinde yönetim
kuruluna yardımcı olur. Teknik
yönden başkan Yardımcısının ve branş
kaptanlarının en büyük yardımcısıdır.
Yönetim Kurulu ile branş kaptanlan
arasındaki ilişkiyi sağlar.
c) Okul Branş Kaptanlan:
Okul içi ve okul dışı etkinliklerde
branşlannm takımlarını yetiştirirler ve
gerekli önlemleri zamanında alırlar.
Bu çalışmalar başkan yardımcısı,
beden eğitimi öğretmenleri ve genel
kaptanın denetiminde yapılır.
ç) Sınıf Branş Kaptanlan:
Sınıflararası etkinliklerde sınıf takımlannı
yetiştirir ve yönetirler.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.