Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

SPOR KOLLARINDA TUTULACAK DEFTERLER, BELGELER – BÜTÇE

BEŞİNCİ BÖLÜM
SPOR KOLLARINDA TUTULACAK
DEFTERLER, BELGELER – BÜTÇE
Madde 28 — Spor Kolu Yönetim Kurulu
toplantılarında alman kararlan,
yapılacak yarışma programlanyla yarışma
sonuçlarını yazmak, kolun gelir
ve gider hesaplarını tutmak, malzemesini
kaydetmek için aşağıda gösterilen
defterler tutulur ve belgeler düzenlenir.
a) Karar defteri:
Bu deftere spor kolu yönetim kurulunun
aldığı kararlar yazılır ve toplantıya
katılanlar tarafından imzalanır.
b) Demirbaş malzeme defteri:
Spor kolunun gelirlerinden spor koluna
ait olmak ve yalnız bu kolun yararına
kullanmak üzere sağlanan demirbaş
malzeme, kolun özel demirbaşdefterînde
gösterilir.
c) Yoğaltım malzeme defterine kısa
zamanda yıpranacak malzemeler yazılır.
(Çorap, ayakkabı, şort, forma, top
vs. gibi)
Defterin kullanılışından örnek olarak
verildiği üzere alman malzeme alt
olduğu sütuna aynen geçirilecek ve f iyatlandırılacaktır.
Bu malzemeden yıpranan,
kullanılmayacak hale gelenler
mevcuttan çıkarılacak, çıkanlanlar defterin
ilgili bölümlerine işlenecektir.
Yönetim kurulu, her öğretim yılı
sonunda okul spor kolunun demirbaş
ve yoğaltım malzemesinin genel bir sayımını
yapar, demirbaş ve yoğaltım defterleri
ile karşılaştırır ve tutanakla saptar.
ç) Okul Spor Kolu Bütçe Taslağı:
DÜNYASI
Spor kolu yönetim kurulu her öğretim
yılı başında kolun yıllık bütçesini
düzenler. Gelir ve gider kısmına geçen
yılın gelir ve giderlerine göre, o yılda
yapılacak etkinliklerin giderleri hesaplanarak
tahmin edilen rakamla konulur.
d) Gelir ve gider defteri:
Karşılıklı iki sahlfe halinde düzen- .
lenecek defterin, gelir sayfalarına çeşitli
kaynaklardan gelen gelirler yazılacak
ve parayı yatırana^ sayman tarafından
mutlaka makbuz verilecektir. Defterin
gider sayfalarına ise sarf edilen paralar
kaydedilecektir. Yıl sonunda gelir toplamından,
gider toplamı çıkarılacak ve kalan,
gelecek yılın hesabında gelir kısmı»
nın başında «geçen yıldan devredilen»
seklinde ilk madde gösterilecektir.
öğretim yılı sonunda yapılacak yönetim
kurulu toplantısında Spor kolunun
gelir ve giderlerini gösteren blanço
hazırlanır. İki nüsha halinde hazırlanan
ve yönetim kurulu tarafından imzalanan
blançonun bir’nüshası üyelerin
görebileceği bir yerde İlan edilir.
e) Karşılaşma sonuçlan defteri ve r
bunlara alt mimler İçin albüm: yıllık
çalışma programı ve fikstürleri gereğince
okuliçi ve okullararası karşılaşma sonuçlarını
kayda yarayan bu deftere, sınıf
ve okul takımlannın çeşitli tarihlerdeki
başarılarının ve kolun çalışmalarında
göze çarpan gelişme veya duraklamalar
yazılır.
f) Senet ve fatura dosyası:
Spor kolunda korunması gereken
senet ve faturalann alacakları sıra numarasına
göre konulmalarına mahsus
olan dosya, gelir ve gider defteri lçliı
dayanak olacağından düzenli bir şekilde
tutulmalıdır.
g) Spor kolu üyelerinin ödentileri
ile diğer gelirler karşılığında okul müdürlüğü
mührü ile mühürlenmiş seri numaralı
ve kopyalı makbuzlann verilmesi
zorunludur.
h) Sağlık raporlan dosyası:
Spor kolu etkinliklerine katılanlann
sağlık raporlan bu dosyada saklanır.
1) Bütçe taslağı ve bilanço dosyadan hazırlanan bir önceki öğretim yılına
ait çalışma raporunu incelemek, rapor
hakkında görüşlerini bildirmek.
b) Lig heyetince getirilecek sorunlar
hakkında görüşünü bildirmek ve
önerilerde bulunmak,
c) Yeni öğretim yılı etkinlikleri için
istek ve önerilerde bulunmak.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.