SONE

SONE

SONE, on dört mısranın dört bentte kümelendiği bir nazım biçimi. Dize kümelenişi ve uyak örgüsü şöyle-dir. ABBA-ABBA-CCD-EDE. Dörtlüklerde iki, üçlüklerde üç uyak kullanılması zorunluğu bulunduğu için; şairler, uyakların örgüsünde bazı değişiklikler yapmışlardır. Sone biçimi ilkin İtalyan edebiyatında görülmüş, sonra bütün Avrupa edebiyatına yayılmıştır. Soneyi Türk edebiyatında ilk olarak Edebiyatı Cedide (1896-1901) şairleri kullanmıştır.
Sonar, yankı tekniğiyle çalışan bir jistemdir.