SOFİSTLER

SOFİSTLER

SOFİSTLER, İ.Ö. 5. yüzyılda Yunanistan’da parayla ders veren filozoflar. Daha çok zengin çocuklarını siyaset adamı olarak yetiştirmek işiyle yükümlü olduklarından, felsefe kadar başka birçok konudan da anlıyorlar, her alanda kendilerini yetkili sayıyorlardı. Ahlak, hukuk, iktisat, siyaset ve özellikle belagat dersi veren bu kişiler doğrunun peşinde de-
ğillerdi. Felsefe tarihinin ilk kuşkucuları olarak sofistler hep olumsuz eleştiriye yöneliyorlar, böylece hem güzel konuşan insanlar yetiştiriyor, hem bol para kazanıyorlardı. Sofistlerin başlıca iki temsilcisi vardır. Ab-deralı Protagoras ve Leontionili Gor-gias. Protagoras insanı her şeyin ölçüsü olarak belirliyordu, böylece kesin yargının, genelgeçer yargının ve felsefi bilginin varlığını yadsıyordu. Gorgias da ”varlık”ın var olduğunu yadsıyor, varlık var olsa da bilinemezdi görüşünü ortaya koyuyordu. Sofistler okulu Yunan felsefesinde üç büyük, okulun ardından gelmiş olan bir umutsuzluk okuludur. Sofistlerin belki en olumlu yanları insanın bunalımlar içinde kıvrandığı Yunanistan’da insan sorunlarıyla ilgilenmiş olmalarıdır.

SOFİZM, İ.Ö. 5. yüzyılda Yunanistan’da ortaya çıkan kuşkucu, fizik dünyadan çok, insanın sorunlarına ağırlık vermiş bir felsefe okulu. Sofizmin temelde hitabet sanatına dayalı bir okul olması nedeniyle, sofizm sözcüğü giderek, yanlışlığı ustalıkla gizlenip doğru diye öne sürülen kanıt ve bu nitelikteki kanıtlara dayanan yargılama gibi anlamlar kazanmıştır.

SOFYA (Bulgarca: Sofiya), Bulgaristan’ın başkenti. Ülkenin batısında, Vitoşa Dağı’nın (2.290 m.) eteğindeki ovada, İsker Irmağı yakınında kurulmuştur. II. Dünya Savaşı’n-dan sonra hemen hemen yeniden kurularak çok gelişmiş ve büyümüş olan kent Bulgaristan’ın en önemli kültür ve endüstri merkezidir. Endüstrinin en gelişmiş kolları: Metalürji (özellikle demir), elektrometa-lurji, makine imalatı, kimya (sentetik kauçuk, ilaç vb.), dokuma ve çeşitli besin maddeleri. Kara, demir ve havayollarıyla Bal kanlar’ın her yanına bağlıdır. Birçok tarihsel yapı bulunan kentin nüfusu 1.156.000’ dir.