Sodun AREN

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

ekonomik planlanmasını öngören tasarıyı Dibay hükümdarı ve Arap Emirlikleri’nin t Başbakanı Raşid el Maktum engelledi (nisan 1979).
Federasyonun ilanından (2 aralık 1971) sonra Birleşik Arap Emirlikleri 1979’da ikinci* kez afiır bir kurumsal bunalıma girdiler. Federasyonun başkanı Şeyh Zeyd’in çevresindeki Ebu Zabi federalistleri ile Şeyh Raşid Dibay’m gelenekçiler grubu arasında anlaşmazlık, çıktı. Mart 1979’da bir parlamento görevi yüklenmiş olan federal milli konsey, güçlü bir merkezi devlet kurma yolunda, federal hükümetin yetkilerini artıran bir seri önlem önerdi. Bu önlemler şunlardı: serbest seçim, daha fazla demokrasi, iç sınırların kaldırılması’ ve devlet bütçesinin birleştirilmesi.
Sonunda 24 nisanda Şeyh Raşit yeni bir kabine kurmakla görevlendirildi. Federasyonun birliği görünüşte sağlandı ise de fe-deralistlerle gelenekçiler arasındaki ayrılıklar olduğu gibi kaldı.
2 ocak 1981’de geçici anayasa beş yıllık bir süre için uzatıldı. Federal Meclis 9 aralık 1981’de Ebu Zabi hükümdarı Şeyh Zeyd ibn Sultan el-Nahyan’ı üç yıl için yeniden devlet başkanlığına seçti. Dibay emiri Şeyh Raşid ibn Said el-Maktum da 9 ocak 1981’de başkan yardımcılığına ve başbakanlığa getirildi. (Bk. EK CİLT 3)
emirliklerin yüzölçümü ve nüfusu (1980)
yüzölçümü km2 nüfusu
Ebu Zabi 67 350 449 000
Dibay 3 900 278 000
Şarca Ras el-Hayme 2 600 159 000
1 700 73 700
Açman 250 36 100
Ftlceyra 1 150 32 200
Umm el-Kiveyn 750 12 300


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.