SLOVAKYA

SLOVAKYA

SLOVAKYA (Çekçe: Slovensko), Çekoslovakya’nın doğu bölümü. Kuzeyde Polonya, doğuda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, güneyde Macaristan, güneybatıda da Avusturya ile sınırlanır. Yüzölçümü

49.000 km.2, nüfusu 5.109.000, merkezi Bratislava, diğer önemli kentleri; Komarno, Nitra, Move Zanky, Ko-şice, Banska ve Bystrica’dır. Vah ve Hron başlıca akarsularıdır. Başlıca gelir kaynakları, patates, şekerpancarı, buğday; demir cevheri, îuz, jips ve çeşitli endüstriyel ürünlerdir.

SLOVENCE, Hint-Avrupa dil ailesinin Slav kolundan bir dil. Yugoslavya’nın Slovenya Cumhuriyeti’nde 2,5 milyon insan tarafından konuşulmaktadır. En eski yazılı metni 10. yüzyıldan kalma Freising fragmanıdır. Lehçeleri Güneybatı lehçesi ve Kuzeydoğu lehçesi olmak üzere ikiye ayrılır. Slovence’de Latin kökenli bir alfabe kullanılmaktadır.