Siyasi Hayat

M eşruti bir idare vardır. 10 Eylül 1920 taarihinde
kabul edilen anayasaya göre D anim arka anayasa düzeninde
kral tarafından yönetilir. 27 M art 1953 tarihli
kanuna göre de hüküm dar soyundan olan kadınlar da
tahta çıkabilir. 4 yıl için seçilen 179 üyeli bir meclisi
vardır. K ral, kanunları tatbik ve yürütm e yetkisine
sahiptir. P arlam entoda kurulan bir hüküm et icra işinde
krala yardım cı olurlar. Kral parlam entoda başbakanı
tayin eder.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*